Omgevingswet

Wachten op de Omgevingswet? Of juist niet?

19 dec 2022

De Omgevingswet is andermaal uitgesteld, tot 1 juli 2023. Nu de inwerkingtreding steeds dichterbij lijkt te komen, merken wij dat invoering van de schaderegeling zoals beoogd onder de Omgevingswet steeds vaker invloed heeft op de planning van projecten. Wachten? Of doorpakken? Wij kunnen de schade in beide scenario’s beoordelen en die keuze makkelijker maken.

Wijziging van het schaderecht

Zowel in de huidige Wro als de Omgevingswet is een schaderegeling opgenomen. Deze regelingen verschillen echter op diverse onderdelen sterk van elkaar en dat kan voor een initiatiefnemer grote gevolgen hebben voor de haalbaarheid of voor de winstgevendheid van een project. Er zijn bijvoorbeeld grote verschillen in de vergelijking die wordt gemaakt om de hoogte van de schade te bepalen.

Waar in de huidige Wro de huidige planologie een belangrijke rol speelt, is in de schaderegeling van de Omgevingswet de feitelijke toestand (meer) van belang. Ook wijzigt de manier waarop het normaal maatschappelijk risico (NMR) wordt toegepast. Dit bedrag (uitgedrukt in een percentage van de waarde) is in de huidige Wro minimaal 2% (wettelijk minimum) tot maximaal 5%, afhankelijk van een aantal factoren. Onder de Omgevingswet geldt een vast percentage van 4% voor “indirecte schade”.

Afwachten, doorzetten of gokken?

Zoals hiervoor geschetst, kan de Omgevingswet zorgen voor een flink gewijzigd risicoprofiel. Dit kan voor een project zowel positief als negatief uitvallen. Voor projecten die in de voorbereidingsfase zitten loont het om duidelijkheid te krijgen over de schaderisico’s onder de huidige Wro-regeling en onder de Omgevingswet.

Dit inzicht kan ertoe leiden dat er duidelijkheid komt op de vraag of het verstandig is om het project te versnellen, zodat de schade nog onder de huidige Wro-regeling valt of dat het juist verstandiger is om de Omgevingswet af te wachten en pas daarna de aanvraag voor het project in te dienen. De derde optie is het proces op zijn beloop laten en maar afwachten onder welke wettelijke regeling de schade wordt beoordeeld en hoe hoog deze uitvalt, met alle risico’s van dien. In onze optiek is dat laatste zeer onverstandig.

Inzicht door ervaring

SAOZ adviseerde al diverse initiatiefnemers over de schaderisico’s onder de huidige en beoogde wetgeving. De uitkomsten waren zeer uiteenlopend. Bij sommige projecten nam het schaderisico onder de schaderegeling van de Omgevingswet fors af. Bij andere projecten nam het schaderisico juist duidelijk toe, waarna er besloten is om het proces -waar mogelijk- te versnellen.

Wij kunnen voor uw project -in één duidelijke rapportage- inzichtelijk maken of er sprake is van een toe- of afname van het risicoprofiel op schade voor de omgeving als gevolg van de beoogde schaderegeling onder de Omgevingswet. U kunt dan een gefundeerde keuze maken over de planning van uw project.

Meer weten?! Neem dan contact op met Ard Hoopman.