Diensten

SAOZ is er voor alle geplande veranderingen in de leefomgeving.

We zijn er voor de plannenmakers, van gemeente tot provincie, van Rijk tot waterschap. Wij helpen ze kiezen, leggen met taxaties een solide financieel-juridisch fundament onder hun plannen en we adviseren ze tijdens het hele traject bij planschade en nadeelcompensatie en dat doen we ook door middel van tweede opinies.

Voor de bouwers, de ontwikkelaars, de initiatiefnemers, de pioniers van Nederland; met taxaties, onafhankelijk advies en het oplossen van potentiële geschillen. Voor rechtsbijstandsverzekeraars, advocaten en ondernemers met contra-expertises. Wij dienen geen planschadeclaims in.

Quickscan Nadeelcompensatie

Of het nu gaat om de ontwikkeling van een gebied, het wijzigingen van een bestemming, het
schrappen van verdiepingen of het beperken van de gebruiksmogelijkheden: u wilt in een
vroeg stadium zoveel mogelijk inzicht in de risico’s op planschade of nadeelcompensatie.

Risicoanalyse Nadeelcompensatie

Of het nu gaat om de ontwikkeling van een gebied, het treffen van infrastructurele maatregelen, het wijzigen van een bestemming, het schrappen van verdiepingen of het beperken van gebruiksmogelijkheden: u wilt in een vroeg stadium zoveel mogelijk inzicht in de risico’s op te vergoeden schade.

Risicoanalyse Omgevingsdialoog

SAOZ is uw kompas bij de omgevingsdialoog. Wij hebben de ervaring en juridische kennis
om per adres na te gaan of een waardedaling ook daadwerkelijk voor vergoeding in
aanmerking komt. Dat zorgt ervoor dat u met echte stakeholders praat.

Planschade & Nadeelcompensatie Omgevingswet

SAOZ is marktleider in Nederland als het gaat om planschade-advies. Sinds de invoering van de planschaderegeling in 1965 verzorgen wij het volledige traject rond de afhandeling van planschadeclaims.

Nadeelcompensatie AWB

SAOZ heeft de specifieke kennis die nodig is om een ingekomen verzoek om nadeelcompensatie te  beoordelen én u daarover te adviseren, zowel voor wat betreft het juridisch kader, het vaststellen van de hoogte van de geleden inkomensschade als de vergoedbaarheid ervan.

Second Opinion Planschade & Nadeelcompensatie

Planschade en nadeelcompensatie kunnen een grote impact hebben op projecten. Twijfelt u over de juistheid van een eerder uitgebracht advies? Een second opinion (ook wel contraexpertise genoemd) door de meest ervaren planschade- en nadeelcompensatiespecialist van Nederland kan dan uitkomst bieden.

Consultancy

SAOZ biedt overheden ondersteuning bij het beheren van zowel geplande als onvoorziene veranderingen in de leefomgeving en helpt bij het nemen van complexe beslissingen met behulp van grondige feitenanalyse en strategisch advies.

Transitie milieu en woningmarkt

Kenmerkend voor deze transities is de onderlinge versterking van ontwikkelingen in cruciale domeinen zoals energie, water, wonen en bedrijven. Duik met ons mee in deze thema’s waar u concrete aanknopingspunten vindt van onze uitgebreide ervaring en deskundigheid op elk van deze gebieden.