Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van SAOZ zijn 14 maart 2012 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder akte nr. 24/2012.

U kunt deze algemene voorwaarden van SAOZ hier downloaden of aanvragen via [email].