Nadeelcompensatie AWB

Van het opbreken, aan- of verleggen van wegen tot het veranderen van de waterhuishouding en het intrekken van vergunningen; door veranderingen van de openbare ruimte, de waterhuishouding, de infrastructuur en/of de uitvoering van de hieraan verbonden werkzaamheden, kunnen ondernemers en burgers te maken krijgen met schade, zoals inkomensverlies, waardevermindering of bouwschade. Deze schade wordt steeds vaker geclaimd.

SAOZ heeft de specifieke kennis die nodig is om een ingekomen verzoek om nadeelcompensatie te beoordelen én u daarover te adviseren, zowel voor wat betreft de juridische vereisten, het vaststellen van de hoogte van de geleden (inkomens)schade als de vergoedbaarheid ervan. SAOZ kan u ook adviseren bij het inspraak- en communicatietraject of in het geval van minnelijke geschilbeslechting.

Voordelen SAOZ Nadeelcompensatie

  • Wij volgen de ontwikkelingen op de voet, zijn altijd up to date en doen op jaarbasis vele zaken voor diverse overheden;
  • Wij nemen u de zorg over de afhandeling van een verzoek uit handen, SAOZ biedt een onafhankelijke totaaloplossing bij de afhandeling van verzoeken om nadeelcompensatie;
  • Ervaren medewerkers met zowel de juridische als financieel-economische know how voor het uitbrengen van een gedegen en onafhankelijk advies.

Neem contact op met Peter van Bragt