Nadeelcompensatie AWB

Van het opbreken, aan- of verleggen van wegen tot het intrekken van een standplaatsvergunning; door veranderingen van de openbare ruimte, de infrastructuur en/of de uitvoering van de hieraan verbonden werkzaamheden, kunnen ondernemers te maken krijgen met inkomensverlies. Deze schade wordt steeds vaker geclaimd. Nadeelcompensatie is complex: er is (nog) geen wettelijke regeling en verantwoordelijkheid verschilt per bestuursorgaan.

SAOZ heeft de specifieke kennis die nodig is om een ingekomen verzoek om nadeelcompensatie te  beoordelen én u daarover te adviseren, zowel voor wat betreft het juridisch kader, het vaststellen van de hoogte van de geleden inkomensschade als de vergoedbaarheid ervan.

Voordelen SAOZ Nadeelcompensatie

  • Wij volgen de ontwikkelingen op de voet, zijn altijd up to date en doen op jaarbasis vele zaken voor diverse overheden;
  • Wij nemen u de zorg over de afhandeling van een verzoek uit handen SAOZ biedt een onafhankelijke totaaloplossing bij de afhandeling van verzoeken om nadeelcompensatie (geen dure ‘commissie van 3’);
  • Ervaren medewerkers met zowel de juridische als financieel-economische know how
    voor het uitbrengen van een gedegen en onafhankelijk advies

Neem contact op met Peter van Bragt