Planschade & Nadeelcompensatie Omgevingswet

Toegenomen geluidsoverlast, ‘vervuiling’ van het uitzicht, vermindering van woongenot …
planschade is vervelend voor alle betrokken partijen. Maar hoe stelt u de hoogte van de
schade vast? Komt de schade in aanmerking voor een vergoeding? En wie bepaalt of er wel
sprake is van schade?

SAOZ is marktleider in planschade advies. Sinds de invoering van de planschaderegeling in
1965 verzorgen wij het volledige traject rond (de afhandeling van) planschadeclaims. SAOZ
bezit de ervaring, de kennis en het vertrouwen bij de rechterlijke macht die nodig zijn om zaken efficient en effectief af te handelen. Niet voor niets werken we voor 60% van de gemeenten in Nederland.

Het begrip “planschade” blijft ook na de invoering van de Omgevingswet nog lang bestaan,
maar zal gaandeweg worden vervangen voor het begrip “Nadeelcompensatie
Omgevingswet”. De SAOZ is voorbereid op de komende veranderingen; ook na de invoering
van de Omgevingswet is de afhandeling van ingekomen schadeclaims bij de SAOZ in goede
handen.

Voordelen SAOZ bij planschade

  • al sinds 1965 marktleider in planschadeadvisering bij (lokale) overheden;
  • uitgebreide kennisbank met jurisprudentie en de expertise deze snel toe te passen op uw specifieke situatie;
  • onze adviezen worden opvallend vaak geaccepteerd door de Raad van State
    specifieke, diepgaande kennis van de situatie ter plekke;
  • volledige ontzorging van het bestuursorgaan: wij nemen de behandeling van de
    aanvraag volledig over

Neem contact op met: Kees van der Lee