Planschade

Planschade

Toegenomen geluidsoverlast, ‘vervuiling’ van het uitzicht, vermindering van woongenot … planschade is vervelend voor alle betrokken partijen. Maar hoe stelt u de hoogte van de schade vast? Komt de schade in aanmerking voor een vergoeding? En wie bepaalt of er wel sprake is van planschade?

SAOZ is marktleider in planschade advies. Sinds de invoering van de planschaderegeling in 1965 verzorgen wij het volledige traject rond (de afhandeling van) planschadeclaims. SAOZ bezit de ervaring, de kennis en het vertrouwen bij de rechterlijke macht die nodig zijn om zaken efficient en effectief af te handelen. Niet voor niets werken we voor 60% van de gemeenten in Nederland.

Neem contact op met Kees van der Lee

Voordelen SAOZ bij planschade

 • al sinds 1965 marktleider in planschadeadvisering bij (lokale) overheden
 • uitgebreide kennisbank met jurisprudentie en de expertise deze snel toe te passen op uw specifieke situatie
 • onze adviezen worden opvallend vaak geaccepteerd door de Raad van State
 • specifieke, diepgaande kennis van de situatie ter plekke

Second opinion / contraexpertise Planschade

Planschade kan een grote impact hebben op projecten. Twijfelt u over de juistheid van een eerder uitgebracht advies? Een second opinion (ook wel contraexpertise genoemd) door de meest ervaren planschadespecialist van Nederland kan dan uitkomst bieden.

SAOZ ziet vaak meer dan anderen en dat komt door twee zaken. Ten eerste ervaring: SAOZ is het oudste bureau in Nederland als het gaat om planschadeadvisering. Ten tweede staan we opdrachtgevers vaak gedurende het gehele traject bij en kennen we de lokale situatie als de beste. Daardoor zien we het totaalplaatje en kunt u goed gefundeerde beslissingen nemen.

Neem contact op met Kees van der Lee

Voordelen SAOZ second opinion planschade

 • u toetst de juistheid van het eerder uitgebrachte advies
 • u kunt beter gefundeerde beslissingen nemen
 • u bent beter voorbereid op issues rond aansprakelijkheid

SAOZ bij bezwaar en beroep

Of het nu om planschade of nadeelcompensatie gaat; SAOZ staat naast u met raad en daad bij bezwaar- en/of beroep. Ingewikkelde materie waarbij een scherpe juridische blik gekoppeld moet worden aan specifieke (bedrijfs)economische kennis en gevoel voor verhoudingen.

Daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Onze uitgebreide kennis en expertise, gekoppeld aan het aanzien dat we genieten bij de rechterlijke macht, staan garant voor een solide en betrouwbaar resultaat. Waarbij we zoeken naar de oplossing waar alle partijen mee kunnen leven. Bij voorkeur regelen we zaken buiten de rechtszaal. Maar als het moet staan wij natuurlijk naast u als een zaak wél voor de rechter komt.

Neem contact op met Kees van der Lee

Voordelen SAOZ bij Bezwaar en Beroep

 • wij adviseren over de te voeren strategie en begeleiden u bij procedures
 • onze adviseurs komen uit het veld en vormen de praktische schakel tussen de praktijk en de procedure
 • wij zoeken bij voorkeur altijd eerst naar een oplossing buiten de rechtszaal
 • wij staan naast u als een zaak wel voor de rechter komt

Klik op een thema voor specifieke informatie over planschade

Planschade: Woningbouw

Waar nieuwe woningen worden gebouwd bij bestaande woningen zijn planschadeclaims vaak het gevolg. De meest voorkomende schadefactoren zijn privacyverlies, uitzichtverlies, aantasting situeringswaarde. Er is hierover een uitgebreide stroom jurisprudentie waarin SAOZ uitstekend de weg weet en waar onze opdrachtgevers vaak hun voordeel mee doen.

Planschade: Bedrijventerreinen

Wonen en werken zijn niet voor niets gescheiden. Waar wonen en bedrijvigheid elkaar tegenkomen, ontstaan conflicterende belangen en dat leidt vaak tot planschadeclaims. De meest voorkomende schadefactoren bij woningeigenaren zijn geluidshinder, verkeershinder, geurhinder, fijnstof en aantasting van de situeringswaarde. De meest voorkomende schadefactoren voor bedrijven zijn belemmering van bestaande exploitatie, het wegbestemmen van uitbreidingsmogelijkheden, verlies van “zichtlocatie” waardoor bedrijfsmatig vastgoed in waarde daalt.

Planschade: Milieu

Windparken en hoogspanningstracés: NIMBY (not in my backyard) bestemmingen leiden geregeld tot planschadeclaims, vaak grote aantallen tegelijk. SAOZ is met name gespecialiseerd in het doelmatig behandelen van grote aantallen aanvragen. Meest genoemde schadefactoren zijn hier uitzichtverlies, geluidhinder, slagschaduw, straling, gezondheidsrisico’s en aantasting van de omgevingskarakteristiek.

Planschade: Winkelcentra

Iedereen wil graag winkelen in moderne winkelcentra maar als de boodschappenkarretjes tegen je muur gezet worden, je je eigen auto nergens meer kan parkeren en de bevoorrading naast je huis plaatsvindt ben je als woningeigenaar minder blij. Je huis wordt minder waard en je krijgt het minder goed verkocht.  Het gevolg: planschadeclaims.

Veel genoemde schadefactoren zijn hier geluidhinder, parkeerdruk, bevoorradingsverkeer en privacyverlies. Bij uitbreiding van bestaande winkelcentra komen ook regelmatig ‘zittende’ winkeliers in het geweer vanwege het wijzigen van de concurrentieverhoudingen. SAOZ beoordeelt al decennialang planschadeclaims op deze merites.

Planschade: Bereikbaarheid

De aanleg en aanpassing van infrastructurele voorzieningen, variërend van autosnelwegen tot woonerven, kan voor omliggende woningen nadelen met zich meebrengen. Vaak voorkomende schadefactoren zijn: geluidhinder, hinderlijke lichtinval en fijnstof. SAOZ heeft ruime ervaring met de advisering over de daaruit voortvloeiende planschadeclaims en kent met name uitstekend de weg in het abstract/theoretische kader dat door de rechter in de jurisprudentie rondom dit vakgebied is opgebouwd.