Consultancy

Van oudsher staat de SAOZ overheden en marktpartijen bij met risicoanalyses en taxaties
als het gaat om geplande veranderingen in de leefomgeving. Maar niet alle veranderingen
zijn gepland, en die ongeplande veranderingen zijn vaak vanuit overheidsperspectief ook niet
wenselijk. Het overkomt je als overheid en je moet dan snel reageren. Vaak liggen dit soort
veranderingen ook nog eens politiek gevoelig. Dat vereist een andere blik en een andere
aanpak. SAOZ helpt overheden om in dit soort dossiers helder te analyseren, hun positie te
bepalen en mee te denken over de beste oplossing.

We zorgen daarbij allereerst dat we de feiten boven tafel en op orde krijgen. Van de cijfers
tot de jurisprudentie. Dat kunt u het instrumentarium en de argumenten geven om de
stakeholders om tafel te krijgen, lastige beslissingen te nemen en zo de regie terug te
pakken op het dossier. En uiteraard de opgedane inzichten inzetten om herhaling in de
toekomst te voorkomen.

Voordelen SAOZ Consultancy

  • Wij volgen de ontwikkelingen op de voet, zijn altijd up to date en doen op jaarbasis vele zaken voor diverse overheden
  • Wij nemen u de zorg over de afhandeling van een verzoek uit handen
  • SAOZ biedt een onafhankelijke totaaloplossing bij de afhandeling van verzoeken om nadeelcompensatie (geen dure ‘commissie van 3’)
  • Ervaren medewerkers met zowel de juridische als financieel-economische know how voor het uitbrengen van een gedegen en onafhankelijk advies

Neem contact op met: Kees van der Lee