Consultancy & Crisismanagement

Als gemeente krijgt u te maken met geplande en ongeplande ontwikkelingen. In beide gevallen kunt u bij ons aankloppen voor deskundig advies (consultancy) of directe hulp (crisismanagement).

De geplande ontwikkelingen
Dit zijn meestal relatief overzichtelijke processen waarbij u vrij makkelijk de regie kunt houden. De ratio voert de boventoon en er is tijd. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe woonwijk, het wegbestemmen van een ongewenste functie of het vitaal houden van het kernwinkelgebied. 

Wij hebben een antenne ontwikkeld voor het vroegtijdig herkennen van signalen die verloren kunnen gaan in de waan van de dag. Dat stelt ons in staat om vanuit een bredere scope en een andere invalshoek te kijken naar ontwikkelingen en toekomstige knelpunten in een vroeg stadium aan te wijzen. Dat helpt u bij het maken van gericht beleid en voorkomt wellicht ellende verderop in het traject.

De ongeplande ontwikkelingen
Bij dit soort zaken moet u als gemeente vaak snel reageren en speelt er veel emotie. Denk aan een onverwachte aanvraag voor een ongewenste ontwikkeling. Het zijn zaken die op u af komen, die vaak ook niet wenselijk zijn en politiek gevoelig liggen.

Dat vereist een andere blik en een andere aanpak. Wij hebben een speciaal team dat vanuit verschillende invalshoeken kan sparren over oplossingen. We zorgen daarbij allereerst dat we de feiten boven tafel krijgen. Van de cijfers tot de jurisprudentie. Dat geeft u het instrumentarium en de argumenten om de stakeholders aan tafel te krijgen, lastige beslissingen te nemen en zo de regie terug te pakken op het dossier.

Voordelen SAOZ Consultancy & Crisismanagement

  • Met onze brede scope, uitgebreide ervaring en gespecialiseerde kennis kunnen we een meerwaarde leveren in de planfase en bij het ontwikkelen van beleid;
  • Een ervaren team met zowel de juridische, financiële en economische knowhow;
  • SAOZ staat bij deze dienstverlening niet “tussen” partijen maar we staan naast u.

Neem contact op met: Kees van der Lee en/of Johan Geleijns