Contact

Johan Geleijns

Johan Geleijns

Algemene directie, taxaties en risicoanalyses

  • 06 - 11118425
  • [email]

mr. J.G.E. (Johan) Geleijns

“Ik wil processen verbeteren, persoonlijke kwaliteit stimuleren en hobbels wegnemen. Om alle collega’s in staat te stellen hun ambities waar te maken, moet SAOZ een geoliede machine zijn. Daar zet ik me elke dag voor in.”

In mijn rol als adviseur is het mijn eer te na als later blijkt dat de uitkomst veel afwijkt van mijn rapport of advies. Ik vind het belangrijk dat opdrachtgevers op tijd over de juiste gegevens beschikken, zodat zij bewuste keuzes kunnen maken. De komende tijd verwachten wij meer (voor)overleg tussen de betrokken partijen. Als wij met onze rapporten kunnen bijdragen aan de kwaliteit van ontwikkelingen, het soepel laten verlopen van projecten en het voorkomen en oplossen van potentiële geschillen, dan hebben wij een toegevoegde waarde geleverd.

Specialismen:

Kees van der Lee

Kees van der Lee

Commerciële directie, risicoanalyses en planschade

  • 06 - 11131098
  • [email]

mr. drs. C.M.L. (Kees) van der Lee

“Positieve energie van collega’s. Met z’n allen de schouders er onder. Vakinhoudelijk op hoog niveau bezig zijn en enthousiaste reacties van opdrachtgevers op onze adviezen. Daar doe ik het voor.”

Als commercieel directeur streef ik naar een positieve werksfeer, waarin collega’s het beste uit zichzelf kunnen halen. In de rol van planschadeadviseur help ik bestuursorganen tot optimale besluitvorming te komen. Dat begint bij onafhankelijk en objectief advies, ook als dat soms niet helemaal is wat de opdrachtgever het liefst wil horen. Mijn overtuiging is dat een eerlijk advies altijd het beste advies is.

Specialismen:

Peter van Bragt

Peter van Bragt

Nadeelcompensatie

  • 06 - 46954263
  • [email]

drs. P.A.J.M. (Peter) van Bragt

“Draagvlak is voor mij het sleutelwoord. Ik ben professioneel en inhoudelijk scherp maar verlies nooit uit het oog dat achter elke dossier mensen schuilgaan. Heb gevoel voor de persoonlijke omstandigheden. Hard op de feiten, zacht op de relatie.”

Uiteraard is het essentieel dat mijn adviezen inhoudelijk juist zijn en procedures vloeiend verlopen, maar boven alles streef ik ernaar zowel mijn opdrachtgevers als de benadeelden het gevoel te geven dat er zorgvuldig en nauwkeurig naar het dossier is gekeken. Ik slaag in mijn missie als er draagvlak is voor mijn adviezen bij alle betrokken partijen, die vaak tegengestelde belangen hebben.

Specialismen: