Risicoanalyse Nadeelcompensatie

Waar gebouwd wordt, kan planschade ontstaan. Maar hoe groot zijn de risico’s en hoe hoog zullen de schades uitvallen? Lastige materie. Terwijl dit zaken zijn die een enorme impact kunnen hebben op uw ontwikkeling. Een solide analyse vooraf is dan ook essentieel.

SAOZ is uw kompas bij risicoanalyse. Wij hebben de ervaring en kennis om u te helpen de risico’s te inventariseren, zodat u een degelijke en sluitende begroting kunt maken. Op basis van uw plannen brengen wij planschaderisico’s in kaart en kwantificeren c.q. taxeren het eventuele nadeel.

Voordelen SAOZ Risicoanalyse Planschade

  • voordelen SAOZ Risicoanalyse Planschade;
  • goed inzicht in de gevolgen van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling;
  • u kunt beoordelen of het van belang is om delen van uw plannen aan te passen en om deze opnieuw te analyseren;
  • SAOZ kan actief over scenario’s en alternatieven meedenken en deze snel doorrekenen