Risicoanalyse Omgevingsdialoog

De Risicoanalyse Omgevingsdialoog maakt, in overleg met u, alle aanspraken op vergoeding van schade inzichtelijk tot op individueel niveau. Op die manier heeft u volledig inzicht in de effecten die worden veroorzaakt in de fysieke leefomgeving en ontstaat er voor u een raamwerk om het gesprek aan te gaan met de eigenaren. Dat zorgt ervoor dat u met echte stakeholders gaat praten.

Voordelen SAOZ Risicoanalyse Omgevingsdialoog

  • individuele beoordeling;
  • konden de eigenaren het van tevoren weten?;
  • een raamwerk voor gesprekken met de echte stakeholders.

Er is nog meer mogelijk. Afhankelijk van de situatie kan het ook interessant zijn dat wij gaan praten met een potentiƫle aanvrager. Dat geldt voor bijzondere situaties waarbij we als het ware doen alsof er al een claim is ingediend. Conform de eisen van de desbetreffende procedureverordening (hoor en wederhoor, conceptronde), adviseren wij als de onafhankelijke deskundige over de nadeelcompensatie. Verdere ondersteuning:

  • beantwoording van zienswijzen;
  • bijdrage leveren aan informatiebijeenkomsten.

Neem contact op met: Johan Geleijns