Risicoanalyse Omgevingsdialoog

De reguliere Risicoanalyse nadeelcompensatie Omgevingswet werkt het eventuele
schaderisico op clusterniveau uit. De Risicoanalyse Nadeelcompensatie Omgevingsdialoog
gaat een stap verder en maakt alle aanspraken op vergoeding van schade inzichtelijk tot op
individueel niveau. Op die manier heeft u volledig inzicht in de effecten die worden
veroorzaakt in de fysieke leefomgeving en ontstaat er een raamwerk om claims van tevoren
af te handelen in het kader van de te voeren omgevingsdialoog.

SAOZ is uw kompas bij de omgevingsdialoog. Wij hebben de ervaring en juridische kennis
om per adres na te gaan of een waardedaling ook daadwerkelijk voor vergoeding in
aanmerking komt. Dat zorgt ervoor dat u met echte stakeholders praat.

Voordelen SAOZ Risicoanalyse Plus

  • individuele beoordeling;
  • een raamwerk voor gesprekken of onderhandelingen;
  • de selectie door SAOZ van de stakeholders

Neem contact op met: Johan Geleijns