Categorie: Risicoanalyse nadeelcompensatie

Woningnood: de dunne rode lijn tussen probleem en oplossing

12 mrt 2020

Bestemmingsplannen, Grondexploitatie, Grondverwerving, Normaal maatschappelijk risico, Omgevingswet, Planschade, Risicoanalyse, Risicoanalyse nadeelcompensatie, Risicoanalyse planschade, Risicotoets planschade

Het staat in de Grondwet, hoofdstuk 1, artikel 22, lid 2: ‘Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.’ Reden tot zorg is er momenteel zeker. Er wordt zelfs gesproken van woningnood. Bij SAOZ...