De Omgevingswet

Nederland staat aan de vooravond van een van de grootste wetgevingsoperaties van haar geschiedenis: de Omgevingswet. De SAOZ heeft van begin af aan de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet op de voet gevolgd en ook bijgedragen aan het wetgevingsproces. Daardoor kent de SAOZ de Omgevingswet en het daarin opgenomen nadeelcompensatierecht als geen ander en wij willen deze kennis graag gebruiken om onze opdrachtgevers te helpen bij hun projecten die onder de Omgevingswet tot ontwikkeling zullen komen. Tot het zover is blijft de SAOZ uiteraard ook het toonaangevende adviesbureau op het terrein van planschade, nadeelcompensatie en risicomanagement volgens het huidige recht.

 De Omgevingswet zal op meerdere gebieden fundamentele wijzigingen met zich meebrengen, zoals:

  • De wijziging en aanvulling van “schadegevoelige” maatregelen;
  • Een gewijzigde methode van (plan)vergelijking en taxatie;
  • Een andere invulling van de begrippen “risicoaanvaarding” en “normaal maatschappelijk risico”.

De SAOZ is klaar voor de Omgevingswet!

Meer weten? Lees dan onze laatste blog over de Omgevingswet of neem direct contact op met Kees van der Lee.