De Omgevingswet

Nederland staat aan de vooravond van een van de grootste wetgevingsoperaties van haar geschiedenis: de Omgevingswet. De SAOZ heeft van begin af aan de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet op de voet gevolgd en ook bijgedragen aan het wetgevingsproces. Daardoor kent de SAOZ de Omgevingswet en het daarin opgenomen nadeelcompensatierecht als geen ander en wij willen deze kennis graag gebruiken om onze opdrachtgevers te helpen bij hun projecten die onder de Omgevingswet tot ontwikkeling zullen komen. Tot het zover is blijft de SAOZ uiteraard ook het toonaangevende adviesbureau op het terrein van planschade, nadeelcompensatie en risicomanagement volgens het huidige recht.

 De Omgevingswet zal op meerdere gebieden fundamentele wijzigingen met zich meebrengen, zoals:

  • De wijziging en aanvulling van “schadegevoelige” maatregelen;
  • Een gewijzigde methode van (plan)vergelijking en taxatie;
  • Een andere invulling van de begrippen “risicoaanvaarding” en “normaal maatschappelijk risico”.

De SAOZ is klaar voor de Omgevingswet! U ook?

Om de overgang naar de Omgevingswet én de harmonisatie van Omgevingswet met de Awb als het gaat om schaderegelingen in goede banen te leiden, heeft SAOZ verschillende producten in het leven geroepen. Hieronder een overzicht:

  • Nadeelcompensatieverordening Omgevingswet en titel 4.5 Awb (deze verordening is behoorlijk uitgebreider en meer op maat gesneden dan de standaard VNG verordening en bevat een artikelsgewijze toelichting);
  • Beleidsadvies waarin de vraag wordt beantwoord of het verstandig is om de nadeelcompensatieverordening ook op titel 4.5 Awb betrekking te laten hebben;
  • Beleidsregel over het normaal maatschappelijk risico voor inkomensschade onder de Omgevingswet en Titel 4.5 Awb;
  • Geactualiseerde afwentelingsovereenkomst ex artikel 13.3c Omgevingswet (de oude planschadeverhaalsovereenkomst);
  • Geactualiseerd aanvraagformulier nadeelcompensatie;
  • Geactualiseerde standaardteksten voor websites en/of folders.

Kunnen wij u helpen met een soepele en juridisch waterdichte overstap naar de Omgevingswet, met inachtneming van de bepalingen die straks onder de Awb vallen?

We staan voor u klaar!

Meer weten? Lees dan onze laatste blog over de Omgevingswet of neem direct contact op met Kees van der Lee.