Omgevingswet

Praktijkboek ­Planschade – Van Wro naar Omgevingswet

02 aug 2022

Vanaf 15 augustus 2022 komt het door Kees van der Lee geschreven “Praktijkboek Planschade: van Wro naar Omgevingswet” beschikbaar via het Instituut voor Bouwrecht.

In dit praktijkboek wordt het planschaderecht beschreven, dat sinds haar ontstaan in 1965 stormachtige ontwikkelingen heeft doorgemaakt en momenteel hard op weg is om op te gaan in het nadeelcompensatiestelsel van de Omgevingswet.

Het boek biedt een uitgebreid overzicht van zowel de procedurele aspecten van het planschaderecht als het inhoudelijke beoordelingskader daarvan, compleet met uitgebreide verwijzingen naar de jurisprudentie en de wetgevingsgeschiedenis. Uiteraard kan een uitgebreid hoofdstuk over ‘nadeelcompensatie in de Omgevingswet’ niet ontbreken en wordt ook aandacht besteed aan het overgangsrecht van planschade (Wet ruimtelijke ordening) naar nadeelcompensatie (Omgevingswet).

De ‘procedurele hoofdstukken’ 1 tot en met 4 van het boek bieden houvast in elk stadium van de procedure en zijn door de praktijkgerichte insteek bijzonder handig voor medewerkers van bestuursorganen die verantwoordelijk zijn voor het in goede banen leiden van planschadeprocedures. Maar ook advocaten en andere rechtsbijstandsverleners kunnen met dit boek duidelijk hun voordeel doen.

De ‘inhoudelijke hoofdstukken’ 5 tot en met 10 zijn geschreven vanuit het gezichtspunt van de onafhankelijke deskundige, die een eerste oordeel over aanvragen om tegemoetkoming in planschade moet geven. De lezer krijgt dus als het ware ‘een kijkje in de keuken van de adviseur’ en krijgt de nodige ‘bagage’ om adviezen van deskundigen te kunnen beoordelen.

Kortom: aan welke ‘kant van het planschadehek’ je ook staat: dit boek mag in je boekenkast niet ontbreken!