Jurisprudentie nieuws

Algemeen

Jurisprudentie – Attentie!

18 jul 2022

Hier is weer een overzicht van de meest interessante uitspraken op ons vakgebied van de afgelopen maanden:

ECLI:NL:RVS:2022:1220 gemeente Terschelling, 26 april 2022
Uitspraak waarin de Afdeling, anders dan de ingeschakelde deskundige, de realisering van een telecommunicatiemast voorzienbaar acht op basis van de beschikbare stukken.

ECLI:NL:RVS:2022:693 gemeente Bunnik, 9 maart 2022
Uitspraak die inhoudelijk niet zo spannend is, maar procedureel wel van belang is omdat in deze uitspraak de Afdeling ook in planschadezaken afscheid neemt van de “grondenfuik”, enkele uitzonderingen daargelaten.

ECLI:NL:RVS:2022:626 gemeente Lopik, 2 maart 2022
Uitspraak waarin de Afdeling bepaalt dat indien sprake is van een huwelijk waarbij de echtelieden in algehele gemeenschap van goederen zijn gehuwd, beide echtelieden als “gerechtigde” in een planschadeprocedure aan te merken zijn. De wijze van kadastrale registratie is daarbij niet van belang.

ECLI:NL:RVS:2022:549 gemeente Heumen, 23 februari 2022
Uitspraak waarin de Afdeling bevestigt dat het vervallen van tijdelijk genoten voordeel geen grondslag oplevert voor een tegemoetkoming in planschade. Het betreft de voortzetting van de in de uitspraak ABRvS 4 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4086 (Oost Gelre) ingezette lijn.

ECLI:NL:RVS:2022:572 gemeente Stichtse Vecht, 23 februari 2022
Uitspraak waarin de Afdeling beperkingen ten aanzien van de “maximale invulling” van gebruiksmogelijkheden van agrarische gronden (sleufsilo’s en voederbalen) aanneemt op basis van onder meer de oude planologische bestemming.

ECLI:NL:RVS:2022:409 gemeente Boxmeer, 9 februari 2022
Belangwekkende uitspraak over het leerstuk van de “passieve risicoaanvaarding”. Het gaat in dit geval om het vervallen van bedrijvigheid in milieucategorie 3. De aanvrager weet de Afdeling er van te overtuigen dat hij door het te huur aanbieden aan gegadigden voldoende zijn best heeft gedaan om het gebruik te realiseren.

ECLI:NL:RVS:2022:251 gemeente Asten, 26 januari 2022
Uitspraak die voor meerdere rechtsvragen interessant is: de wijze van taxeren, het niet hoeven taxeren van schade “per schadefactor”, de samenloop van planschade- en risicoanalyse-advisering door één adviesbureau en het normaal maatschappelijk risico.

Heeft u vragen over de uitspraken? Neemt u dan gerust contact op met Hans van Erk via h.v.erk@saoz.nl.