Jurisprudentie nieuws

Algemeen

Jurisprudentie – Attentie!

15 mrt 2022

Hier is weer een overzicht van de meest interessante uitspraken op ons vakgebied van de afgelopen maanden:

ECLI:NL:RVS:2021:2829 gemeente Zoetermeer, 15 december 2021
Uitspraak waarin de Afdeling de komst van een skibaan in het buitengebied in abstracto beoordeeld als een normale maatschappelijke ontwikkeling, maar het normaal maatschappelijk risico niettemin beperkt tot het minimum forfait van 2%, omdat de ontwikkeling noch in de omgeving noch in langjarig beleid past.

ECLI:NL:RVS:2021:2827 gemeente Heeze-Leende, 15 december 2021
Uitspraak waarin de Afdeling voor het bepalen van de van horecagebruik te verwachten geluidhinder een “een reële prognose van het gebruik van de bewuste gronden met de daaruit voortvloeiende redelijkerwijs te verwachten geluidbelasting” maatgevend acht en niet de theoretisch maximale geluidsbelasting.

ECLI:NL:RVS:2021:2686 gemeente Coevorden, 1 december 2021
Uitspraak waarin de Afdeling bevestigt dat bij een volledige reparatie “in natura” aan een geschil over de hoogte van de schade geen betekenis meer toekomt. Het betreft de voortzetting van de in de uitspraak ABRvS 9 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1207 ingezette lijn.

ECLI:NL:RVS:2021:2558 gemeente Aa en Hunze, 17 november 2021
Uitspraak waarin de Afdeling beperkingen ten aanzien van de “maximale invulling” van gebruiksmogelijkheden van agrarische gronden (sleufsilo’s en voederbalen) aanneemt op basis van milieuregels en “normale” bedrijfsvoering.

ECLI:NL:RVS:2021:2402 gemeente Zundert, 3 november 2021
Uitspraak waarin de Afdeling in de vorm van een “overzichtsuitspraak” het normaal maatschappelijk risico bepaalt in verschillende te onderscheiden situaties.

ECLI:NL:RVS:2021:2166 gemeente Someren, 29 september 2021
Uitspraak over de werking van artikel 6.1 lid 6 Wro (“achter een afwijkingsbevoegdheid zetten van aanwendingsmogelijkheden”). De Afdeling lijkt hierbij als – niet uit de wet voortvloeiende – voorwaarde te stellen dat het verzoeken om afwijking niet “onredelijk belastend” voor de aanvrager mag zijn.

ECLI:NL:RVS:2021:2179 gemeente Midden-Groningen, 29 september 2021
Uitspraak waarin de Afdeling de lijn bevestigt dat bij de taxatie van waardevermindering (vermogensschade) geen rekening mag worden gehouden met overgangsrecht.

Heeft u vragen over de uitspraken? Neemt u dan gerust contact op met Hans van Erk.