Bouwverordening

Alle bestemmingsplannen actueel

03 jul 2013

Gemeenten hebben zich enorm ingespannen om de desbetreffende bestemmingsplannen te actualiseren. Betekent dit nu dat de oude plannen geen rol meer spelen bij de planvergelijking?

Actualiseringsplicht bestemmingsplannen

In de Wro is een actualiseringsplicht opgenomen voor plannen ouder dan tien jaar.

Het actualiseren van de bestemmingsplannen moet voor 1 juli 2013 gereed zijn. Als dat niet lukt en de plannen ouder zijn dan tien jaar, dan mag de gemeente in die gebieden geen leges heffen. Door deze plicht om de bestemmingsplannen te actualiseren bestaat een aanzienlijk deel van alle planologie inmiddels uit moderne bestemmingsplannen.

Alleen nog maar twee plannen vergelijken?

Door de standaardisatie en digitalisering worden de plannen op dezelfde manier opgesteld. Hierdoor is een modern digitaal bestemmingsplan vaak inzichtelijker en duidelijker dan voorgaande oude plannen. Betekent dit nu ook dat de planologische vergelijkingen makkelijker zijn geworden en de deskundigen zich volledig kunnen beperken tot een vergelijking van de twee plannen? Het antwoord is nee.

Er zullen de komende jaren nog steeds situaties bestaan waarbij de invulling van de maximale planologische mogelijkheden van een voorgaand bestemmingsplan moeten worden ingevuld door gebruik te maken van bijvoorbeeld de aanvullende werking van de bouwverordening en/of milieuwet- en regelgeving. Zelfs erfpachtcontracten en privaatrechtelijke aspecten kunnen van belang zijn.

Situaties herkennen en financieel juridische expertise inhuren

Van belang is dat u de bovengenoemde situaties kunt herkennen. Wat kunt u zelf, wanneer is hulp nodig van een deskundige, is het tijd voor een second opinion? Let bij het besluit om een adviesbureau in te schakelen op zaken zoals bewezen ervaring en kennis.

Stel gerust kritische vragen bij het verstrekken van de opdracht en laat een deskundige tijdens het adviestraject verantwoording afleggen. Naaste de actuele kennis van bestemmingsplannen, wetgeving en jurisprudentie is taxatiekennis essentieel.

Zekerheid

Als u een betrokken bureau inschakelt, dat alles al een keer heeft gezien, dan voorkomt u verrassingen. Dit draagt bij aan uw besluitvorming en de kans op zienswijzen alsmede bezwaar- en beroepsprocedures neemt af.

Meer weten?! Neem dan contact op met Johan Geleijns.