Categorie: Risicotoets planschade

Zienswijze advies

Uitnodigingsplanologie en organische gebiedsontwikkeling vragen om gestroomlijnd proces

29 jun 2016 • Kees van der Lee

Planvorming, Risicoanalyse planschade, Risicotoets planschade

In de nieuwe Omgevingswet zullen maatregelen worden getroffen om uitnodigingsplanologie en organische gebiedsontwikkeling te faciliteren. Onderzoek naar de planschaderisico’s blijft raadzaam. En wel hierom. Verschuiving naar “uitnodigingsplanologie” en “organische gebiedsontwikkeling” Uit de brief van 19 mei...

1 2 3