GREX taxaties

Minnelijke verwerving? Bouw op solide grond

13 nov 2018 • Johan Geleijns

Na de Centrale Commissie voor de Onteigeningsvergoedingen (in de wandelgangen ook wel genoemd: de Commissie Van Nooten) uit 1946, werd SAOZ in 1965 in het leven geroepen om advies uit te brengen over de verwerving van onroerende goederen. Nu de woningmarkt in Nederland na de recentste crisis weer ‘opgebouwd’ moet worden, helpen wij gemeenten met precies die expertise waarvoor we ooit zijn opgericht.

Overal wordt de noodklok geluid: het woningtekort wordt steeds nijpender. Het Rijk wijst naar de gemeenten. Die lijken langzaam uit hun schulp te kruipen als het gaat om grondverwerving en -exploitatie. Ook wordt voor met name de infrastructuur naar het Rijk gekeken. Waarom kan het niet wat sneller? Dat heeft oorzaken die we bij SAOZ maar al te goed kennen. We zijn samen door het dal gegaan en we helpen gemeenten nu ook om er samen weer uit te komen.

Dit nooit meer

Ik wil er niet steeds weer over beginnen, maar toch: de situatie waarin we nu zitten heeft zijn wortels in de crisis die ons tien jaar geleden trof als een donderslag bij heldere hemel. Toen de stofwolken een paar jaar later waren neergedaald en gemeenten hun knopen telden, bleken er gigantische verliezen te zijn geleden. Die hangen soms nog altijd boven de markt en veel gemeenten hebben zich voorgenomen: dit nooit meer. Dus nu de realiteit ze dwingt om weer een beetje gas te geven, blijven ze toch nog met de andere voet op de rem staan. Begrijpelijk; het trauma van de crisis is nog niet verwerkt. Maar er moet gebouwd worden. En de gemeente is aan zet.

Wie twijfelt komt niet in beweging

Bouwbedrijven zijn gedecimeerd. Vier jaar geleden zaten ze nog op hun handen, nu komen ze handen tekort. Starters op de woningmarkt krijgen geen kans meer maar kunnen ook niet op de huurmarkt terecht. Woningcorporaties krijgen op hun donder met de verhuurdersheffing en mogen ook niet meer bijbouwen voor de verkoop. Bouwkosten rijzen de pan uit. En oh ja, we moeten en passant ook nog even van het gas af. Gooi al die ingrediënten in de blender en je krijgt een giftige cocktail die leidt tot de huidige malaise en inertie. Wie twijfelt en onzeker is, komt niet in beweging. Aan het eind van de tunnel gloort echter hoop. En daar kunnen we letterlijk en figuurlijk op bouwen.

Regie en verantwoordelijkheid

Bij SAOZ merken we dat veel gemeenten schoorvoetend weer beginnen met het aankopen van onroerend goed. Ze pakken hun verantwoordelijkheid en nemen de regie. Wij begrijpen als geen ander hoe belangrijk het is om hierbij -meer dan ooit- zoveel mogelijk onzekerheden weg te nemen. En laat dat nou net de essentie van ons werk zijn.

Grondbeleid: een nieuw begin

Elk project begint met de verwerving van grond. Vooral binnen de stadsgrenzen (waar volgens de NEPROM zo’n 55 % van de benodigde capaciteit kan worden gerealiseerd) zijn dit vaak complexe trajecten. Vanuit onze historie zijn we dé expert op dit gebied: het objectief beoordelen van planologische veranderingen. We begeleiden gemeenten bij minnelijke verwerving ter voorkoming van onteigening en staan naast ze tot de deal rond is. Met objectieve taxaties die we glashelder onderbouwen. Ook beoordelen we als een van de weinige kantoren eventuele belastingschade (het eerder of tegen een hoger tarief dan gedacht moeten afrekenen met de fiscus).

Vertrouwen als fundament

Een objectieve beoordeling om de juiste keuzes te kunnen maken. Dat en dat alleen is ons belang; we verkopen geen weiland en verhuren geen kantoren. Dit geeft u als gemeente in deze roerige tijden in elk geval een solide financiële basis onder uw grondbeleid. En zo kunnen we de toekomst toch weer met iets meer vertrouwen tegemoet zien.