Wat we doen

  • Taxaties
  • Planschade
  • Nadeelcompensatie
  • Juridische Ondersteuning

Taxaties

SAOZ beschikt over bijzondere praktijkervaring met betrekking tot het taxeren van de marktwaarde van een onroerende zaak én de verandering van die waarde. In onze risicoanalyses kunnen wij de gevolgen van het beperken, het uitbreiden en het veranderen van de planologische bouw- en gebruiksmogelijkheden verlaten naar een helder rapport. Diezelfde deskundigheid gebruiken we ook bij bijvoorbeeld het taxeren van uitgifteprijzen, residuele grondwaarden, inbrengwaarden en opbrengstmogelijkheden van gemeentelijk vastgoed. Tot slot komt bij de minnelijke verwerving van onroerende zaken alle kennis en kunde samen.

Neem contact op met: Johan Geleijns

Johan Geleijns

Planschade

SAOZ is marktleider in Nederland als het gaat om planschade-advies. Sinds de invoering van de planschaderegeling in 1965 verzorgen wij het volledige traject rond de afhandeling van planschadeclaims. We hebben de ervaring, de kennis en het vertrouwen bij de aanvragers, de gemeenten, de derde belanghebbenden en de rechterlijke macht om zaken efficiënt en effectief te beoordelen.

Neem contact op met Kees van der Lee

Kees van der Lee

Nadeelcompensatie

SAOZ heeft de specifieke kennis die nodig is om verzoeken om nadeelcompensatie te beoordelen en erover te adviseren. Of het nou gaat om het juridisch kader, het vaststellen van de hoogte van de geleden inkomensschade of de vergoedbaarheid ervan. We kunnen de omvang van de nadeelcompensatie ook van te voren schatten.

Neem contact op met Peter van Bragt

Peter van Bragt

Juridische ondersteuning

SAOZ kan vanuit haar onafhankelijke positie iedere partij adviseren over juridische en economische zaken. Spelregels: we moeten vrij zijn om te adviseren, we zeggen het zoals het is, we werken niet met alternatieve feiten en we gaan geen claim voor u indienen. Concrete voorbeelden: