Gemeenten

Het continu actualiseren van bestemmingsplannen, de trend van inbreiding en alle bijkomende problematiek, leegstand, onderhoud van infrastructuur, de hogere kostenregeling artikel 6.8 Wro, het verloop van kennis binnen gemeenten door bezuinigingen, schaalvergroting én natuurlijk de risico’s op economische en politieke schade; zaken die vragen om een solide financieel-juridische partner bij grondzaken, risicomanagement, planschade en nadeelcompensatie.

Samenwerken met SAOZ biedt perspectief, zekerheid en houvast

Gedegen taxaties als objectieve input vóór u van start gaat. Risicotoetsen en risicoanalyses als bouwstenen voor uw eigen risicomanagement, of als tool om het risico gemotiveerd te verleggen naar de initiatiefnemer. Concrete en praktische beoordeling van zienswijzen door juristen met praktijkervaring. Zodat het kaf van het koren wordt gescheiden en de bezwaar- en beroepsprocedures verminderen.

SAOZ is marktleider met ruim 60 jaar kennis en ervaring in beoordeling en afhandeling van planschade, waarbij beroepsbestendigheid het uitgangspunt is. We hebben zowel de juridische als de bedrijfseconomische kennis in eigen huis om nadeelcompensatiezaken efficiënt en effectief af te handelen. Wij leveren een second opinion als u twijfelt aan een eerder uitgebracht advies.

Alles wat we doen is erop gebaseerd om een kwestie zo vroeg mogelijk beheersbaar te maken en om een gang naar de rechter te voorkomen. Mocht dat onverhoopt toch gebeuren dan staat u sterker dankzij onze solide reputatie bij de rechterlijke macht. SAOZ heeft een naam hoog te houden als het gaat om onafhankelijkheid en betrouwbaarheid. Als deskundige gaan we zelfverzekerd met u mee naar de Raad van State. Adel verplicht.