Risicomanagement

Risicotoets Planschade
Al bij uw allereerste schetsen en plannen krijgt u antwoord op de vraag of er planschade te verwachten is. Dat geeft u meer tijd om uw plannen eventueel aan te passen en wij kunnen diverse varianten voor u doorrekenen. Een toets waarop u uw koers kunt bepalen, door de marktleider op het gebied van planschade.

Planoptimalisatie
Op basis van hun uitgebreide expertise, brede scope en diepgaande kennis van uw situatie, kunnen onze adviseurs u helpen met het optimaliseren van uw plannen. Met suggesties waar u misschien zelf nog helemaal niet aan gedacht had.

Risicoanalyse Planschade
SAOZ is marktleider op het gebied van planschadeadvisering. Lastige materie, die van grote invloed kan zijn op (het slagen van) uw plannen. We analyseren de risico’s op planschade, zodat u concreet weet of, en zo ja een reservering voor planschade nodig is. Ook is de risicoanalyse van groot belang bij de communicatie met de gemeente. Zij dient tenslotte in het kader van de goede ruimtelijke ordening een besluit te nemen. Een heldere uitleg van de ruimtelijke effecten van het project voorkomt onnodige vertraging. Als de gemeente in het kader van het besluitvormingstraject financiële afspraken met u wilt maken, dan vormt de risicoanalyse een prima basis. Tenslotte is de analyse een uitstekend instrument om in te zetten bij juridische procedures.