Overheden

Gemeenten, provincies, rijksoverheden en waterschappen staan in deze tijd voor grote uitdagingen. Kostenbesparing, minder inkomsten, fusies en schaalvergroting, krimp- en verdichtingsproblematiek, mondige burgers en steeds fellere marktpartijen … overheden moeten met minder mensen en middelen opereren in een steeds weerbarstiger omgeving.

SAOZ helpt overheden deze uitdagingen het hoofd te bieden en richting te geven aan beleidsvoering. Wij leveren de financieel-juridische bouwstenen om gedegen beslissingen te nemen en zetten zaken in perspectief. Soms blijkt een probleem in de praktijk helemaal geen issue te zijn. En soms kan wat klein lijkt grote gevolgen hebben. Door SAOZ in een vroeg stadium in te schakelen minimaliseert u risico’s, voorkomt u ruis en weet u exact waar u staat. Op ieder niveau.