Planvorming

Verdergaande advisering van SAOZ

20 dec 2011

Personeelsbeleid: bezuinigen heeft prioriteit

In het Binnenlands Bestuur van 7 oktober 2011 is aandacht geschonken aan de omstandigheid dat veel gemeenten aan het bezuinigen zijn en dat er weinig maatregelen worden getroffen om talentvolle ambtenaren te behouden.

Tijdens de door ons gegeven seminars (november en december 2011) hebben wij over dit onderwerp gesproken met diverse gasten. Gebleken is dat gemeenten de werkwijze en de omvang van diverse afdelingen kritisch tegen het licht houden.

Behouden expertise

De maatregelen van de gemeenten kunnen bestaan uit het:

  • samenvoegen van afdelingen;
  • beperken tot faciliterend grondbeleid;
  • overlaten van initiatieven en werkzaamheden aan de markt;
  • niet verlengen van jaarcontracten;
  • interne herplaatsing;
  • niet meer inhuren van uitzendkrachten en gedetacheerden.

Terwijl de bouwprocessen, de exploitatiebegrotingen en de juridische contexten steeds complexer worden, lopen gemeenten hiermee het risico dat de interne expertise onder druk komt te staan.

Gebruik maken van bekende adviseurs

Gemeenten zullen in de praktijk selectief gebruik blijven maken van bepaalde expertise van buiten af. U beschikt daarbij over een waaier van contacten. Overweeg in plaats van detacheringovereenkomsten met de tot op heden gebruikelijke detacheringbureaus, ook eens gebruik te maken van expertise binnen uw huidige adviesteam. U werkt ten slotte al met ons samen en u kunt overwegen om ons ook te consulteren voor aanpalende terreinen zoals:

  • strategisch advies (groei & krimpscenario’s);
  • RO taxaties (zie website);
  • bezwaar-, beroep,- en hoger beroepprocedures;
  • juridische (deel)vraagstukken (multidisciplinaire aanpak).

Gemeenschappelijk voordeel

Door nader met ons samen te werken weet u wat u in huis haalt, vermijdt u langdurige overeenkomsten, blijft u beschikken over onafhankelijke externe input, ontstaat over en weer een sterkere relatie waardoor processen soepel verlopen, krijgt u professioneel advies tegen een van te voren bepaalde prijs en weet u zeker dat de “inhuur” niet langer duurt dan noodzakelijk.

Meer weten?! Neem dan contact op met Johan Geleijns.