Nadeelcompensatie

SAOZ organiseert in november 2017 weer regiobijeenkomsten!

30 jun 2017

Om de twee jaar organiseert de SAOZ regiobijeenkomsten waarbij de laatste ontwikkelingen op het vakgebied gedeeld worden. In november 2017 worden 5 bijeenkomsten georganiseerd met als centrale thema, hoe kan het ook anders, “De Omgevingswet: planschade nu en in de toekomst”.

Onderwerpen van de regiobijeenkomsten

De “aftrap” van onze regiobijeenkomsten is een bespreking van de meest interessante planschade-uitspraken van de afgelopen 2 jaar. U bent daardoor weer helemaal “bij” wat betreft de laatste ontwikkelingen in de planschade-jurisprudentie.

Een belangrijk deel van de regiobijeenkomsten bestaat vervolgens uit een weergave van het huidige planschadestelsel in relatie tot hoe dat stelsel er uit zal zien, indien de begin dit jaar gepubliceerde “consultatieversie” van het schadehoofdstuk 15 tot wet verheven zou worden.

Uitnodiging

Zoals ook bij de eerdere regiobijeenkomsten het geval was, is deelname kosteloos maar wel “op uitnodiging”. Tot de doelgroep behoren dit keer medewerkers van bestuursorganen die in hun praktijk met planschade te maken krijgen en marktpartijen die bij het ontwikkelen van projecten met planschadevraagstukken te maken krijgen. In september worden de uitnodigingen verzonden; houd uw mail c.q. postbus in de gaten…

Meer weten?! Neem dan contact op met Kees van der Lee.