Planoptimalisatie

Met een planoptimalisatie-advies het planschaderisico beperken

24 sep 2014

Indien een risicotoets planschade een hoog planschaderisico voorspelt, kan dit risico door middel van een planoptimalisatie-advies worden teruggebracht.

Herstel woning- en hypotheekmarkt zet door

In onze vorige nieuwsbrief spraken wij al over de tekenen van herstel van de woningmarkt. Afgelopen kwartaal heeft deze ontwikkeling zich verder voortgezet.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde op 21 augustus 2014 dat de prijzen van bestaande koopwoningen in juli dit jaar met 1,9% zijn gestegen ten opzichte van een jaar eerder in dezelfde maand. Het Kadaster bracht in dezelfde week naar buiten dat het in juli dit jaar 13.833 verkochte woningen registreerde, hetgeen een stijging is van 43,7 procent ten opzichte van juli 2013. Bovendien is interessant dat de hypotheekmarkt in het tweede kwartaal van dit jaar in omzet met 44% is gegroeid ten opzichte van een jaar eerder en in aantallen met 48% (volgens onderzoeksbureau IG&H eind augustus dit jaar). Ten opzichte van het 1ste kwartaal van dit jaar zou ook sprake zijn geweest van een stijging, namelijk van 19%. Ook het herstel op de hypotheekmarkt zet dus door.

Meer bouwinitiatieven, meer risicotoetsen planschade

De opwaartse lijn in de woning- en hypotheekmarkt kan binnen afzienbare tijd leiden tot de eerste nieuwe bouwinitiatieven en daardoor tot meer verzoeken om medewerking aan nieuwe planologische maatregelen en bijbehorende onderzoeken naar de omvang van het planschaderisico. Bij flinke planologische verruimingen, zowel bouwkundig als met betrekking tot het gebruik, is het planschaderisico doorgaans groot, met als gevolg grote bedragen die gereserveerd moeten worden, het risico van lange juridische procedures en veel toekomstige planschadeclaims.

Planoptimalisatie-advies

Indien het voorgaande in een redelijk vroeg stadium uit een risicotoets planschade blijkt, is het raadzaam een planoptimalisatie-advies aan te vragen. In veel gevallen kan namelijk door middel van enkele aanpassingen in het bouwvolume en/of de situering van het bouwplan, het risico op planschade aanmerkelijk worden beperkt. Bij een dergelijk onderzoek kunnen ook meerdere varianten worden onderzocht en doorgerekend.

Verstandig is het planoptimalisatie-advies direct na het uitbrengen van de concept-risicotoets planschade aan te vragen. Op die manier verkort u de adviestermijn en kunt u sneller een keuze maken.

Beperking planschaderisico

Indien het planschaderisico tot de grens van het normaal maatschappelijk risico of minder wordt beperkt, hoeven geen grote bedragen te worden gereserveerd, zullen procedures vlotter worden doorlopen en zijn minder planschadeprocedures te verwachten.

Meer weten?! Neem dan contact op met Yvonne de Looij.