Jurisprudentie nieuws

Algemeen

Jurisprudentie – Attentie!

25 okt 2022

Hier is weer een overzicht van de meest interessante uitspraken op ons vakgebied van de afgelopen maanden:

ECLI:NL:RVS:2022:2265 gemeente Medemblik, 3 augustus 2022
Uitspraak waarin de Afdeling bevestigt dat voor een aanspraak op tegemoetkoming in planschade de aanvrager op de schadepeildatum zakelijk gerechtigd moet zijn.

ECLI:NL:RVS:2022:2225 gemeente Son en Breugel, 3 augustus 2022
Van planschade kan pas sprake zijn als het beweerdelijk schadeveroorzakende bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Bestemmingsplannen die ooit wel in werking zijn getreden, maar niet onherroepelijk zijn geworden vormen geen grondslag voor vergoeding van planschade.

ECLI:NL:RVS:2022:1610 Land van Cuijk, 8 juni 2022
Uitspraak waarin de Afdeling bepaalt dat een AZC in vergelijking met een kazerne een intensiever gebruik kent en dus hinder kan veroorzaken die uitstijgt boven hetgeen op basis van de oude bestemming te verwachten was.

ECLI:NL:RVS:2022:1599 Minister I&W, 8 juni 2022
Aankoop van een woning door de aanvrager van ProRail op een moment dat een Tracébesluit voorzienbaar was, waardoor ook trillinghinder voorzienbaar werd. Actieve risicoaanvaarding terecht tegengeworpen.

ECLI:NL:RVS:2022:1424 gemeente Peel en Maas, 18 mei 2022
Uitspraak waarin de Afdeling oordeelt dat het “niet buitenproportioneel zijn” van geluidhinder niet betekent dat er geen geluidhinder is.

ECLI:NL:RVS:2022:1426 gemeente Velsen, 18 mei 2022
Beoordeling van het normaal maatschappelijk risico naar de maatstaven van de “overzichtsuitspraak” Zundert van 2 november 2021.

ECLI:NL:RVS:2022:1290 gemeente Helmond, 4 mei 2022
Bevestiging van de bestaande lijn dat het gelijkheidsbeginsel niet zover strekt dat een bestuursorgaan een eerder gemaakte fout moet herhalen.

Heeft u vragen over de uitspraken? Neemt u dan gerust contact op met Hans van Erk via h.v.erk@saoz.nl.