Locatiekeuze

De risicoanalyse planschade als beleidsinstrument bij ontwikkelingen

27 jun 2023

Een risicoanalyse planschade geeft inzicht in de gevolgen voor de waarde van de objecten in de omgeving als gevolg van een beoogde ontwikkeling. Vaak echter is in het eerste stadium van een project nog geen definitieve keuze voor een stedenbouwkundig ontwerp, terwijl al wel inzicht moet worden gekregen in de financiële risico’s. Hoe kom je als initiatiefnemer uit deze spagaat? SAOZ helpt!

Locatiekeuze en keuze planopzet

De ruimte in Nederland is schaars. Of het nu gaat om reguliere woningbouw, tijdelijke woningen, ruimte voor bedrijven of wind- of zonneparken: iedere locatie heeft zijn voor- en nadelen voor de initiatiefnemer. Iedere locatie heeft ook “naaste buren”. Aan elke locatiekeuze en planopzet hangt een prijskaartje.

Uitwerken meerdere scenario’s

Steeds vaker voeren wij risicoanalyses planschade uit, waarbij wij meerdere varianten uitwerken inclusief een berekening van het schaderisico. Soms eerst op hoofdlijnen, soms direct in detail. Een risicoanalyse planschade (of risicoanalyse nadeelcompensatie als wij uitgaan van de naderende Omgevingswet) geeft een goed beeld van de ruimtelijke gevolgen en van de gevolgen voor de waarde van de objecten in de omgeving van een project. Naast een “prijskaartje” met betrekking tot de mogelijke risico’s op planschade draagt een risicoanalyse planschade bij aan het keuzeproces voor de beste locatie of van de beste “inrichting” van het plangebied.

Locatiekeuze/planopzet van grof naar fijn

Een vaak gekozen werkwijze is om eerst meerdere varianten globaal en op hoofdlijnen uit te werken. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan kunnen daarna één of enkele voorkeursvarianten meer in detail uitgewerkt worden waarbij soms – door nieuwe inzichten van de eerste uitwerking – aanpassingen worden doorgevoerd om “onnodige” schades voor de omgeving en schaderisico’s voor u te voorkomen. Wij kennen op dat moment het project al en kunnen met u meedenken.

SAOZ helpt bij het beperken van schade

Bent u ook bezig met een project waarbij de locatiekeuze nog niet vaststaat of waar binnen de locatie “varianten qua gebruik of bebouwing mogelijk zijn”? SAOZ helpt u bij het inzichtelijk maken van de effecten op de omgeving van iedere “variant”. Onze risicoanalyse planschades zijn meer dan alleen een “prijskaartje planschade”. Met onze analyse beschikt u over een onafhankelijke rapportage en kunt u een gedegen keuze maken.

Meer weten?! Neem dan contact op met Ard Hoopman.