Wonen en Klimaat

Welkom bij onze verkenning van actuele onderwerpen die de samenleving structureel veranderen. Wij identificeren deze als langetermijntrends, niet alleen vanwege hun aanhoudende relevantie, maar ook omdat ze de kern vormen van maatschappelijke transities. Kenmerkend voor deze transities is de onderlinge versterking van ontwikkelingen in cruciale domeinen zoals energie, water, wonen en bedrijven. Duik met ons mee in deze thema’s via onze uitklapmenu’s, waar u concrete voorbeelden vindt van onze uitgebreide ervaring en deskundigheid op elk van deze gebieden.

SAOZ is uw kompas bij deze trends. Wij hebben namelijk de jarenlange ervaring en kennis om de ontwikkelingen te kunnen duiden, zodat we met u van gedachten kunnen wisselen over wat er nu al aan de hand is en wat nog komen gaat.

Neem contact op met: Johan Geleijns

Voordelen SAOZ bij langetermijntrends:

  • We hebben de praktijkervaring
  • We werken landelijk en zien daardoor verbanden
  • We kunnen de ontwikkelingen duiden

Energie

Windturbines
Zonneparken
Hoogspanningsnetten
Aanlandingspunten van stroom vanaf zee
Warmtenetten
Waterstofverkooppunten
Snellaadstations
Wegbestemmen kleine krachtcentrales

Water

Dijkverzwaring
Kabels en leidingen
Inundatie gebieden
Waterpeil
Meer ruimte voor het water

Wonen

Verplichting eigen bewoning
Verbod splitsing woningen
Verbod wonen op de begane grond van winkels;
Tegengaan kamerverhuur
Nieuwbouw woningen nabij bedrijven
Organische woningbouw op bedrijventerrein
Optoppen van gebouwen

Bedrijven

Milieugevoelige objecten op een bedrijventerrein
Terugbrengen van milieu categorie├źn op bedrijventerreinen
Aanpassen uitwaartse milieucontouren
Het veranderen van geluidszones bij gezoneerde industrieterreinen
Wegbestemmen bedrijfswoningen
Saneren lpg
Saneren chloortransporten