Minnelijke verwerving

Bij de aankoop van gronden en vastgoed voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van een spoorlijn, industrieterrein, natuur of woonwijk, wilt u natuurlijk dat alles soepel verloopt. Voor succesvolle onderhandelingen zonder onteigeningsprocedure is het raadzaam een onafhankelijke derde in te schakelen.

SAOZ voert de taxaties uit en wij kunnen ook de rol van onderhandelaar bij minnelijke verwerving op ons nemen, altijd met als doel onteigeningsprocedures te voorkomen. Jurisprudentie zorgt steeds voor nieuwe manieren waarop een schadeloosstelling moet worden berekend. Wij zijn op de hoogte van de ontwikkelingen, zien valkuilen en helpen u om tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel is.

Voordelen SAOZ Minnelijke verwerving

  • onafhankelijke en objectieve uitvoering van de taxaties;
  • SAOZ kan de onderhandelingen voor u voeren en stelt alles in het werk om onteigeningprocedures te voorkomen;
  • ontzorging van het gehele traject van minnelijke verwerving voor bedrijfsmatig vastgoed en binnenstedelijke gebiedsontwikkeling;
  • als de verwerving onverhoopt uitblijft zorgen wij er door dossieropbouw voor dat de gemeente aan haar plicht voldoet ‘alles te proberen om onteigening te voorkomen’