Nadeelcompensatie

Waterschappen, voelt u al nattigheid?

28 okt 2016 • Peter van Bragt

Weet u nog? Die korte, hevige buien afgelopen zomer? Ons klimaat verandert. Waterbeheer en wateroverlast zijn actuele thema’s. En nadeelcompensatieclaims lastig te beoordelen. Hoe weeg je de belangen af? Hoe stel je de juiste schade vast? Waterschappen bevinden zich in dit speelveld vaak op drassig terrein.

Vroeger hadden we over het algemeen vooral in de winter te kampen hadden met waterwateroverlast, door langdurige neerslag hier of in het buitenland, met als gevolg dat ons lage kikkerlandje in de waterproblemen kwam. Dat zien we nu ook in de zomerperiode. In korte tijd valt heel veel neerslag. Denk aan Zuid-Oost Brabant afgelopen zomer, met die enorme hagelstenen. 

Vernatting én verdroging

We zien enerzijds steeds meer vernatting, waarbij landbouwgronden onder water lopen en gewassen beschadigd raken. Anderzijds komt ook verdroging steeds vaker voor. Als ergens het grondwaterpeil verlaagd wordt, krijgen de wortels geen water en ook dat leidt tot schade aan gewassen en grond.

Sterke toename claims nadeelcompensatie bij waterschappen

Een jaar of vijf geleden is, mede hierom, de Waterwet in het leven geroepen. Die bepaalt de juridische instrumenten die waterschappen kunnen inzetten om het waterbeheer in hun gebieden te ordenen. Die waterwet is tamelijk nieuw. Daar moet iedereen een paar jaar aan wennen, maar we zien nu steeds meer nadeelcompensatieclaims op basis van artikel 7.14 binnenkomen. Claims zijn in deze sector sowieso al heel afwijkend van het ‘straight forward’ nadeelcompensatiewerk. Omdat elke zaak nieuw is en anders. De belangen zijn anders, de belanghebbenden ook.

Ingewikkeld speelveld

Komt bij dat de waterschappen zelf al in een soort spagaat zitten. Primaire taak blijft natuurlijk het waterbeheer. Maar bijna net zo belangrijk is tegenwoordig het ecologische beheer. En belangen vanuit natuur en landschap zijn niet altijd dezelfde als die van de boeren. Kortom, een ingewikkeld speelveld. Waarin SAOZ zich steeds beter thuis voelt.

Unieke kwaliteit

Na een pilot een jaar of twee geleden met één waterschap, zijn we echt begonnen. We bedienen er nu zes. Ik heb zelf een Waterschapsverleden, dat scheelt natuurlijk, maar ik denk ook dat we als SAOZ een kwaliteit bezitten die vrij uniek is in de huidige tijd. We zoeken bij alles wat we doen naar de redelijke oplossing en mikken op een uitkomst waarmee alle partijen uiteindelijk kunnen leven.

En dat is juist in de gecompliceerde wereld van de waterschappen een onmisbare eigenschap.