Claim afhandeling

SAOZ en waterschappen: een natuurlijke match

25 nov 2016 • Peter van Bragt

Lastige, onvoorspelbare zaken, botsende belangen, maatschappelijk actueel en relevant. Drie redenen waarom wij ons bij nadeelcompensatie voor waterschappen als een vis in het water voelen.

Waterschappen bevinden zich in een delicate positie. Ze zijn verantwoordelijk voor kwantitatief, kwalitatief én ecologisch waterbeheer. Kwantitatief waterbeheer betekent heel in het kort: zorgen dat het water niet naar binnen komt. Denk aan stuwen, dijken, watergangen, waterafvoer, tijdelijke bergingsgebieden. Kwalitatief waterbeheer is zorgen dat ons drinkwater niet verontreinigd raakt. En ecologisch waterbeheer gaat over de natuur. Klinkt simpel? Is het niet.

Zwembad in wijnkelder

Gemeenten kunnen bij nadeelcompensatieclaims een redelijk uitgestippelde route volgen, maar dat gaat bij waterschappen niet op. Door een beekverlegging vanuit het ecologisch beekbeheer bezit een huiseigenaar ineens een binnenzwembad. Op zich zou hij dat best leuk vinden, maar niet in zijn wijnkelder. Een boer claimt dat zijn weilanden vaker onder water lopen dan vroeger, maar onderzoek naar peilbesluiten en grondwaterstanden wijst uit dat er niets is veranderd. Kortom: lastige zaken.

Daar houden we van.

Extreem burgergericht

Wat Waterschappen zelf erg goed doen is proactief onderzoeken of een claim onder artikel 7.14 van de Waterwet kan worden gebracht. Daarbij handelen ze in mijn ervaring altijd zeer ethisch. Het is natuurlijk een sterk democratisch bestuursorgaan, misschien wel het meest democratische dat we kennen. Extreem burgergericht en altijd op zoek naar de waarheid. Bij de boer van zojuist zullen dan ook niet ontkennen dat hij schade heeft geleden. De vraag is natuurlijk: is die schade toe te wijzen aan het waterschap?

Mooie uitdagingen

Moeilijk, lastig, interessant. Het zorgt steeds weer voor mooie uitdagingen. Voor mij als specialist én voor ons kantoor als geheel. Volgens mij zijn daar drie redenen voor.

  1. Onze juridische expertise, dus het duiden van zo’n schadevergoedingsregeling, vaststellen van causaal verband, normaal maatschappelijk risico et cetera.
  2. Wij zijn als kantoor ook een bijzonder ervaren taxatiebureau. We bestrijken dus zowel het juridische als het financiële spectrum.
  3. Onze natuurlijk neiging om draagvlak te creeëren.

Waar je bij een groenteboer op basis van zijn omzetcijfers heel duidelijk kunt zeggen: jij hebt schade geleden, vergt het soort zaken dat we bij Waterschappen tegenkomen meer van onze inherente kwaliteiten als ‘stem van de redelijkheid’. De uitkomst is vrijwel nooit binair. 

Het is wat dat betreft net de echte wereld.