PLanschade contra-expertsie

Contra-expertise

Initiatiefnemers let op: planschade-advies? Contra-expertise!

21 feb 2019 • Kees van der Lee

Als initiatiefnemer bent u verantwoordelijk voor de planschade die uit uw bouwprojecten voortkomt. Ik zie dat nog veel te vaak leiden tot gesteggel en ellende die makkelijk voorkomen had kunnen worden. Daarom blijf ik erop hameren: laat bij planschadeprocedures altijd een onafhankelijke contra-expertise uitvoeren. Dat minimaliseert het risico dat u straks voor vervelende financiële verrassingen komt te staan.

Laat ik vooropstellen dat ik altijd uit ga van het positieve in de mens. Dus geloof ik ook dat bij planologische ontwikkeling de betrokken partijen hetzelfde doel nastreven: projecten tot een voor iedereen bevredigend einde te brengen. Laat niet onverlet dat er tussen (gevoel voor) verantwoordelijkheid en juridische verplichtingen wat licht kan zitten.

Warme schouder of koude kermis?

De overheid heeft een grondwettelijke zorgplicht voor ‘de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu’. De gemeenten hebben dus weliswaar een zorg- en vergewisplicht, maar zijn ze in het bouwproces na het tekenen van de verhaalsovereenkomst  geen financieel belanghebbende meer als het gaat om de planschade. Die komt bij u als initiatiefnemer terecht. Initiatiefnemers die wat dit betreft van de gemeente een voortrekkersrol verwachten, komen vaak van een koude kermis thuis.

Scherp vanaf de eerste schadeclaim

Met name in het begin – bij de eerste schadeclaims- moet je als initiatiefnemer scherp zijn. Als je daar een te hoge claim accepteert en de hele straat komt er vervolgens achteraan, tja … dan ben je te laat en kan het serieus in de papieren lopen. Een planschade contra-expertise is daarbij vergeleken een kleine investering die een hele hoop ellende verderop in de kiem kan smoren.

Wacht niet af maar kom in actie

In mijn vorige blog schreef ik: wij vinden dat je een goed advies aan alle partijen moet kunnen uitleggen, een zaak van alle kanten moet belichten en de belangen op juiste waarde moet schatten. Die blog was vooral gericht op aanvragers en advocaten. Nu hoor ik u denken: maar die staan aan de andere kant! Dat maakt in dit geval helemaal niks uit.

Contra-expertise bij planschade biedt uitkomst

Een objectieve contra-expertise van SAOZ biedt duidelijkheid en houvast voor álle partijen. Onze onpartijdigheid en kennis van zaken zorgen ervoor dat onze taxaties vaker door iedereen geaccepteerd worden (ook bij de Raad van State). Dus wacht niet af en verwacht van de gemeente geen initiatief, maar kom zelf in actie!

Meer weten? Neem contact op of vraag direct een offerte aan.