Contra-expertise

Waarom advocaten steeds vaker voor SAOZ kiezen

21 aug 2018 • Kees van der Lee

Op het eerste gezicht lijkt het geen logische combinatie; als advocaat kies je altijd de kant van je cliënt, terwijl SAOZ zich juist laat voorstaan op onafhankelijk en objectief advies. Advocaten behartigen belangen; wij zijn onpartijdig. Toch weten juridische dienstverleners als rechtsbijstandverzekeraars en advocaten SAOZ steeds vaker te vinden. En bij nadere beschouwing is dat heel logisch.

Behalve ‘partijdig vs. onpartijdig’ is een essentieel verschil tussen advocaten en de adviseurs van SAOZ dat wij geen procedures starten. Juist dát verschil is in mijn ogen de sleutel tot het succes in onze samenwerking met juridische belangenbehartigers. Want als een procedure al loopt kunnen wij vaak procespartijen als opdrachtgever accepteren. Daarbij blijft onze onpartijdigheid onomstreden. En daar doen onze opdrachtgevers hun voordeel mee. Maar er is nog een reden en die heeft te maken met verschillende petten. Ik leg het uit.

Synergie

Uw cliënt wordt aangevallen. De wederpartij komt met dikke rapporten vol cijfers en schadeberekeningen. Wat zet u daar tegenover? Hoe verzamelt u de juiste feiten en cijfers? De accountant doet zijn werk goed en solide maar beziet de zaak uiteraard puur cijfermatig. Hij mist de specialistische juridische blik.

Als het gaat om zaken waarin het draait om planschade en nadeelcompensatie, moet je altijd een brug slaan tussen de cijfers en de juridische kaders. Een schadeberekening moet je kunnen beschouwen in de context van de juridische eisen die eraan verbonden zijn. Bij een taxatie moet je naar meer zaken kijken dan puur en alleen de huidige waarde van een object. Hoe zit het met de omgeving? Wat zijn de ruimtelijke plannen? Hoe beïnvloeden die de waarde?

Het gaat dus vooral om het verbinden van juridische en cijfermatige aspecten. Juist op dat vlak kan een onafhankelijk advies van SAOZ een grote meerwaarde vormen. Onze adviseurs hebben standaard beide petten op.

Reality check

Naast een solide onderbouwing van hun zaken gebruiken juridische dienstverleners onze adviezen vaak als reality check. Is de zaak wel haalbaar? Heeft het zin eindeloos door te procederen of kunnen we beter proberen te schikken? Of de andere kant op: staan we juist veel sterker dan we dachten? Een contra-expertise van SAOZ kan tot verrassende inzichten leiden, die ook van onschatbare waarde zijn bij de interne strategiebepaling van uw zaak.

Kwaliteit

Als de eisende partij met rapportages komt, zult u die minimaal in kwaliteit moeten evenaren. En daar komt de grootste meerwaarde van onze reputatie als onafhankelijke specialist naar voren. Wij vinden dat je een goed advies aan alle partijen moet kunnen uitleggen, een zaak van alle kanten moet belichten en de belangen op juiste waarde moet schatten. De rechterlijke macht herkent én waardeert die zuivere blik.

Ik zou bijna zeggen: met een advies van SAOZ sta je op alle fronten sterker. Weet je wat, ik zeg het ook gewoon een keer: met een advies van SAOZ sta je op alle fronten sterker. Ook als advocaat.