Detachering SAOZ

Algemeen

Beleidsadvies en het gevaar van hit and run

23 sep 2016 • Johan Geleijns

Bouwplannen en bouwbeleid liggen steeds meer onder het maatschappelijk vergrootglas. Economisch hoogtij streek veel plooien glad, maar als gemeente kun je je vandaag de dag geen missers meer veroorloven. Alles draait om zekerheid vergroten en risico’s verkleinen. Bij SAOZ merken we: hoe hechter de relatie met onze klant, hoe beter hen dat lukt. Daarom bieden we beleidsadvies. 

Ik vraag me vaak of: ‘Hoe kunnen we onze dienstverlening nóg beter laten aansluiten op de behoeften van onze klanten?’ Vaak betrap ik mezelf dan op de gedachte dat gemeenten meer zouden kunnen halen uit hun samenwerking met SAOZ. Die meerwaarde zit hem vooral in de relatie en de betrokkenheid op beleidsniveau.

Prijskaartje

Gemeenten schakelen ons vaak in tijdens het voortraject van voorgenomen ontwikkelingen of bouwprojecten. Het gaat dan met name om risicoanalyse. “Als we die bestemming wijzigen, welk prijskaartje hangt daar dan aan? En bij wie komt de rekening voor planschade terecht?” Belangrijke zaken bij het maken (of wijzigen) van beleid. Wij schrijven ons rapport en vaak worden we daarna bedankt voor bewezen diensten. Dan blijft het stil tot een volgend project zich aandient en bellen ze ons weer. Dat is natuurlijk mooi.

Maar ook zonde. 

Onze expert heeft zich voor dat ene rapport zo verdiept in de specifieke situatie en kent de materie zo goed dat hij -met zijn specialistische ervaring- ook verderop in het traject kan helpen risico’s te voorkomen en drempels weg te nemen.

Verzekeringspremie

Ik durf zelfs te stellen dat het grootste risico voor gemeenten zit in een versnipperde aanpak en een hit-and-run mentaliteit. Klanten die ons in een vroeg stadium op beleidsniveau inschakelen en ons blijven betrekken, ervaren steevast de voordelen van een onafhankelijke partij die tijdens het gehele traject ook de lastige en gevoelige  vragen duft te stellen. Kortom: beleidsadvies. 

Sommige klanten noemen onze rapporten zelfs hun ‘verzekeringspolis’. De blik van kritische en vooral onpartijdige buitenstaander wordt juist in deze tijd enorm op waarde geschat.

Kompas

Als kantoor hebben wij meer dan een halve eeuw ervaring op het gebied van planologische veranderingen, bouwplannen en bouwbeleid. Kijk eens naar ons logo. Een kompas. Dat is niet alleen een instrument om je koers op vast te stellen voordat je aan een reis begint; om je doel te bereiken zul je het onderweg steeds moeten raadplegen. “Zitten we nog op de juiste koers? Moeten we misschien bijsturen?”

Alleen op die manier bereik je de overkant zonder averij op te lopen of erger, schipbreuk te lijden.