Winkelcentra

Risicoanalyse & Taxaties

Steeds meer winkelvastgoed staat leeg en blijft leeg. Dichtgetimmerde gevels; slecht winkelklimaat, verpaupering. Het antwoord van gemeenten: compacter maken van kernwinkelgebieden, wegbestemmen van detailhandel in aanloopstraten, concentratie van functies, verleiden van winkeliers om naar het centrumgebied te verhuizen. Wonen boven winkels? De eigenaar van de “achterlaatlocaties” zijn hiermee niet blij want hun panden kunnen in waarde dalen. Het gevolg: planschaderisico. SAOZ verschaft gemeenten de gereedschapskist om de risico’s te duiden, te kwantificeren en beheersbaar te maken.

Planschade

Iedereen wil graag winkelen in moderne winkelcentra maar als de boodschappenkarretjes tegen je muur gezet worden, je je eigen auto nergens meer kan parkeren en de bevoorrading naast je huis plaatsvindt ben je als woningeigenaar minder blij. Je huis wordt minder waard en je krijgt het minder goed verkocht! Het gevolg: planschadeclaims. Veel genoemde schadefactoren zijn hier geluidhinder, parkeerdruk, bevoorradingsverkeer en privacyverlies. Bij uitbreiding van bestaande winkelcentra komen ook regelmatig ‘zittende’ winkeliers in het geweer vanwege het wijzigen van de concurrentieverhoudingen. SAOZ beoordeelt al decennialang planschadeclaims op deze merites.

Nadeelcompensatie

Winkeliers zijn voor het behalen van de omzet afhankelijk van een goede bereikbaarheid en een prettig winkelklimaat. Als dat tijdelijk wordt beperkt door bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, het tijdelijk vervallen van parkeerplaatsen, tijdelijke inrijverboden en hinder van bouwactiviteiten door een groot bouwproject in de directe omgeving, dan kunnen winkeliers in dat verband om nadeelcompensatie vragen. Vaak ligt hier een link c.q. een samenloop met planschade. SAOZ weet door ruime ervaring als geen ander de weg uit het juridische doolhof van de samenloop van planschade en nadeelcompensatie te bepalen.