Duurzaamheid Vastgoed

Duurzaamheid

Duurzaamheid bepaalt straks de courantheid van vastgoed!

26 mrt 2019

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol bij de waardering van vastgoed, zowel bij woningen als bij bedrijfsmatig vastgoed.

Woningen

Voor woningen is de Energiebesparingsverkenner van RVO.nl al sinds 1 april 2018 onderdeel van het Model Taxatierapport Woonruimte. Kopers van een woning krijgen zodoende bij de taxatie al inzicht in mogelijke energiebesparende maatregelen. Zij ontvangen door middel van een bijlage bij het taxatierapport een korte opsomming van de mogelijk te nemen energiebesparende maatregelen. Hoewel dergelijke maatregelen het wooncomfort verbeteren is niet altijd duidelijk welk effect de maatregelen en investering in duurzaamheid op de waarde van de woning hebben.

Het eerste onderzoek in Nederland naar de relatie tussen woningkwaliteit en waarde van de woning stamt uit 2011 en werd uitgevoerd door Dirk Brounen en Nils Kok. Zij keken naar de relatie tussen de transactieprijs (op basis van NVM data) en energielabels (periode jan.2008 tot aug.2009). Gecorrigeerd voor factoren zoals locatiekenmerken en type woning vinden zij een premie op de transactieprijs bij woningen met een energielabel A van 10,2%.

Met een gemiddelde transactieprijs in het onderzoek van € 231.000 betekent dit een premie van € 23.500. Voor woningen met een energielabel G vinden zij een korting van 5,1% op de transactieprijs, wat neerkomt op € 12.000 ten opzichte van de gemiddelde transactieprijs. Het verschil tussen een woning met energielabel A en G bedraagt in totaal 15,3%, ofwel € 35.500 op een gemiddelde transactieprijs van € 231.000. Dit onderzoek toont kortom aan dat de (energetische) kwaliteit van een woning door de markt wordt verdisconteerd in de transactieprijs.

Kantoren

Voor kantoren zijn de ontwikkelingen rondom duurzaamheid nog verstrekkender. Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal namelijk energielabel C hebben. Voldoet een pand dan niet aan de eisen, dan mag het pand per genoemde datum niet meer als kantoor worden gebruikt. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit.

De gemeente waar het kantoorgebouw staat, treedt (in de meeste gevallen) als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting.

Uitzonderingen waarvoor de verplichting niet geldt, zijn kantoorruimte in gebruik als nevenfunctie (< 50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie), monumenten en binnen 2 jaar te slopen, te transformeren of te onteigenen panden. In de markt zie je dat nu al vooruit gelopen wordt op 2023 en met de verplichting nu al rekening wordt gehouden, met name door beleggers.

Foto RVO

Bedrijfsobjecten

Voor bedrijfspanden (inrichtingen) verplicht het Activiteitenbesluit milieubeheer nu al om energiebesparende maatregelen te treffen als de terugverdientijd vijf jaar of minder bedraagt. Het gaat om de bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken. Voor 19 bedrijfstakken zijn er “Erkende Maatregelen energiebesparing”. Deze maatregelen staan in bijlage 10 van de Activiteitenregeling.

Gevolgen voor waardering

Uit het vorenstaande mag duidelijk zijn geworden waarom duurzaamheid een steeds grotere rol speelt bij de waardering van vastgoed. Dit vergt van de taxateur ook een steeds grotere deskundigheid. Reden waarom VastgoedCert en de NRVT in hun permanente educatieprogramma hier ook voortdurend aandacht aan besteden.

Als taxateur wordt je geacht bij de waardering van een object alle relevante zaken ook rond duurzaamheid te benoemen en waar nodig te verdisconteren in de waarde.

SAOZ beschikt over gecertificeerde taxateurs ingeschreven bij VastgoedCert en/of de NRVT die hun deskundigheid ook op dit vlak graag voor u inzetten.

Meer weten?! Neem dan contact op met Hans Marskamp.