Juridische Ondersteuning

Waarom onze deur voortaan vaker openstaat

21 mrt 2017 • Johan Geleijns

Het geheim van elke succesvolle relatie is vertrouwen. Dat geldt niet alleen bij persoonlijke of zakelijke relaties, maar ook als het gaat om planologische ontwikkelingen. Met de Omgevingswet in zicht wordt het vertrouwen tussen de verschillende belanghebbenden alleen maar belangrijker. En juist dat lijkt nu te verdampen. Is er een oplossing?

Even een stapje terug in de tijd. Bij SAOZ hebben we decennia lang uitsluitend voor overheden gewerkt. Daarbij was het onze rol om te zorgen voor maximaal draagvlak bij álle partijen. Zonder winstoogmerk gingen we dan ook voor de objectieve waarheid. Als het goed is kun je die namelijk aan iedereen uitleggen. Op dat principe hebben we een stevige reputatie gebouwd, zowel in de markt als bij de rechtspraak.

Impact van de Omgevingswet

Onze wereld is de laatste jaren, vooral na het begin van de crisis in 2008, in hoog tempo veranderd. Juridisering van de samenleving, verharding van het debat, steeds uitgesprokener stellingname. En op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling moet de grootste verandering zelfs nog komen. De Omgevingswet gaat een enorme impact hebben op alle stakeholders, bij elke verandering in onze leefruimte.

Wie zijn die stakeholders? In grote lijnen zijn dat vier partijen: overheden, initiatiefnemers, bedrijven (eigenaren én huurders) en omwonenden (huiseigenaren). Veel meer nog dan in de huidige situatie, zullen die na het ingaan van de Omgevingswet écht moeten samenwerken om ontwikkelingen succesvol te laten zijn. En daar ligt de kern van het grote probleem dat wij zien opdoemen: zonder vertrouwen kun je niet samenwerken.

Terug naar SAOZ. Ook bij ons is er de afgelopen jaren aardig wat veranderd. Maar we zeggen het nog steeds zoals het is. SAOZ heeft ook in de nieuwe werkelijkheid geen enkel belang behalve de waarheid. Juist met het oog op de toekomst is het van onschatbare meerwaarde om een objectieve adviseur in te kunnen schakelen die ‘buiten de partijen’ staat. Dat schept vertrouwen bij álle partijen.

Juridische ondersteuning

En dat leidde bij ons tot de vraag: als je vindt dat je een goed advies aan iedereen moet kunnen uitleggen, moet je dan ook niet bereid zijn om je kennis en expertise aan alle partijen aan te bieden? Zeker als je bedenkt wat ons te wachten staat met de Omgevingswet? Waarbij het creëren van draagvlak belangrijker wordt dan ooit?

We konden die vraag niet anders dan met een volmondig ‘ja’ beantwoorden maar, we moeten vrij zijn en we faciliteren geen claims. In de praktijk gaat het dan om contra-expertises.