Claim afhandeling

Claims nadeelcompensatie: in 3 stappen naar een oplossing

06 sep 2016 • Peter van Bragt

Claims voor nadeelcompensatie zijn vaak ingewikkeld en gaan helaas niet vanzelf weg. Het goede nieuws is: u kunt heel veel zelf doen om ze aan te pakken. Het belangrijkste is om tijdig in actie te komen. Dat begint met drie eenvoudige stappen. 

Bepaal of er sprake rechtmatig of van onrechtmatig handelen.

Wat is het verschil tussen rechtmatig en onrechtmatig handelen? Een voorbeeld: u gaat als gemeente een nieuwe weg aanleggen en die loopt vlak langs een huis. Er worden tijdens de bouw fouten gemaakt, waardoor een deel van het huis verzakt. De bewoner lijdt hierdoor schade. Aangezien gemeente verantwoordelijk is voor de openbare weg, is er hier sprake van een onrechtmatige handeling.

Schade vanuit een rechtmatige handeling ontstaat bijvoorbeeld door verminderde bereikbaarheid voor ondernemers als gevolg van het aanleggen van een weg. Zelfs als er door de aannemer of de gemeente geen fouten zijn gemaakt. Vaak gaat het hierbij om inkomensschade.

Stel vast wie verantwoordelijk is voor de afhandeling.

Is de schade ontstaan vanuit onrechtmatig handelen? Schakel dan de verzekeringsmaatschappij van uw gemeente in. Bij schade als gevolg van rechtmatig handelen wordt het ingewikkelder.

In beginsel komt deze schade niet voor vergoeding in aanmerking. Maar wanneer de schade niet te voorzien was, uitgaat boven het ‘normaal maatschappelijk risico’ en de ene burger of onderneming onevenredig zwaar treft, kan wel een recht op tegemoetkoming in de schade in de vorm van nadeelcompensatie ontstaan.

Vraag nadere informatie op.

In 99% van de gevallen gaat het bij nadeelcompensatie -zoals gezegd- om inkomensschade bij ondernemers. Het is soms lastig, maar ik adviseer altijd om zo snel mogelijk ook persoonlijk contact op te nemen. Dat geeft ten eerste een goed signaal vanuit de gemeente naar de getroffen ondernemer. U toont betrokkenheid en begrip.

En ten tweede kunt u in een (telefoon)gesprek de situatie vaak al beter beoordelen dan vanaf papier.

Hierna kunt u beslissen of u de zaak intern afhandelt of dat het toch verstandig is een objectieve specialist in te schakelen. Een snelle aanpak is altijd verstandig. Ik weet uit de praktijk dat snel handelen veel complicaties kan voorkomen.