XXL vastgoed

Planvorming

XXL vastgoed rukt op. Zo leid je de ontwikkeling in goede banen

25 jun 2020

De “bezorgeconomie” leidt tot de bouw van meer grote opslag- en distributiecentra in heel Nederland. Dat heeft veel impact en de zorgen hierover groeien. Bij een nieuwe XXL-hal hoort al snel een XXL-verruiming qua planologische mogelijkheden.

XXL-vastgoed

Afgelopen jaren heeft door de toenemende vraag naar met name datacenters en distributiecentra een forse groei van zeer grote bedrijfshallen plaatsgevonden. Hallen van 10.000 vierkante meter zijn niet meer toereikend. Het gaat nu om hallen van zo’n twintig- tot meer dan vijftigduizend vierkante meter. Ook de bouwhoogten nemen toe en voor de komende jaren wordt een nog verdere groei van de totale omvang verwacht. Ook de coronacrisis draagt hieraan bij, aangezien de “bezorgeconomie” hierdoor nog belangrijker is geworden.

Bij SAOZ zien we steeds vaker zaken rondom megadistributiehallen en -datacenters. Het College van Rijksadviseurs (CRa) maakt zich zorgen over deze ontwikkeling in zijn advies (X)XL-verdozing (nieuwsbericht Rijksoverheid 29-10-2019). Het moet “minder, compacter, geconcentreerder en multifunctioneler”. Gevreesd wordt voor “enorme raamloze dozen in een landschap dat al onder druk staat”.

XXL-verruiming

Het CRa pleit voor een rem op de groei van (X)XL vastgoed en voor clustering. Buiten de aangewezen clusterlocaties zouden ontwikkelingen op greenfields verboden moeten worden. Probleem is echter vaak dat hallen op bestaande bedrijventerreinen aan relatief beperkte maatvoeringen zijn gebonden of dat vrijgekomen kavels te klein zijn, zodat er eerst meerdere bedrijven tegelijkertijd moeten vertrekken of opgekocht moeten worden, voordat er een nieuwe grootschalige hal gebouwd kan worden. Bij een nieuwe XXL-hal hoort dus al snel een XXL-verruiming qua planologische mogelijkheden.

XXL-onderzoek

Bij een voornemen voor een megahal is onder meer van belang na te gaan wat de ruimtelijke impact ervan is en welke planologische instrumenten kunnen worden ingezet om de ontwikkeling in goede banen te leiden. Bij een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan worden in principe alleen bouw- en gebruiksmogelijkheden toegevoegd. In een nieuw bestemmingsplan kunnen – vanuit objecten in de omgeving bezien – de planologische verruimingen wel eens geheel of gedeeltelijk worden gesaldeerd met mogelijkheden die in datzelfde plan komen te vervallen.

Bovendien is het tijdig openbaar maken van voornemens voor een XXL-hal raadzaam voor een toekomstige beoordeling van de onderwerpen (actieve en passieve) risicoaanvaarding en het normaal maatschappelijk risico. SAOZ heeft ruime ervaring op dit gebied en kan u hierbij in elke fase van het proces adviseren.

Meer weten?! Neem dan contact op met Yvonne de Looij.