Marktwaarde

Waardebegrippen in ontwikkeling

03 jul 2013

De taxatiemethoden en -begrippen lijken op het eerste gezicht een vrij statisch geheel. Ook in dit werkveld is echter voortdurend sprake van nieuwe ontwikkelingen en nieuwe inzichten.

Internationale standaard

In 2008 is in de Nederlandse taxatiewereld aansluiting gezocht bij de International Valuation Standards (IVS) en is gestart met de Nederlandse waarderingsstandaarden. Het doel daarbij was vervanging van de bestaande waardebegrippen en aansluiting te zoeken bij de waardebegrippen van de IVS. Het begrip ‘marktwaarde’ heeft inmiddels zijn intrede gedaan maar ook de vele verouderde waardebegrippen komt men niettemin nog veelvuldig tegen. Wat houdt het begrip ‘marktwaarde’ nu precies in en hoe verhoudt zich dit tot de oude waardebegrippen? De huidige definitie van ‘marktwaarde’ is:

“het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de peildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld”.

Welke waarde bedoelt u?

Met alle “ingrediënten” uit deze definitie is wel een aantal nieuwsbrieven te vullen. Hieruit blijkt al wel dat het voor een opdrachtgever niet altijd te overzien is, welke vragen schuil kunnen gaan achter naar wat op het eerste gezicht een simpele taxatie-opdracht lijkt. Voor wat in de ‘volksmond’ onder de waarde wordt verstaan is taxatie-technisch in een groot aantal nuances en verschillen te onderscheiden, die elk van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke waardering van het betreffende object. De opdrachtgever loopt daarmee het risico geen, onvoldoende of zelfs een onjuist antwoord te krijgen op de vraag die hij eigenlijk bij de taxateur wil neerleggen.

Waardering door een deskundig taxateur en doorvragen

Uit het bovenstaande blijkt wel dat bij waardering het nodige komt kijken en dat de taxateur de nodige gegevens moet verzamelen en kennis moet hebben om tot een juiste taxatie van de marktwaarde van een object te komen. Het is dan ook zaak taxaties te laten verrichten door gecertificeerde taxateurs. De deskundige taxateur zal ook net zo lang doorvragen totdat over en weer duidelijk is welke taxatie de opdrachtgever nodig heeft.

Antwoord op uw vraag

Door het uitzoeken van een professional en door zelf ook kritisch te zijn bij het intakegesprek krijgt u het rapport dat u voor ogen had. SAOZ beschikt over breed inzetbare taxateurs die gecertificeerd zijn door VastgoedCert®. Daarnaast beschikt SAOZ ook over rentmeesters en een groot aantal KRMT gecertificeerde adviseurs. In onze taxaties omschrijven wij steeds helder het gehanteerde waardebegrip en het kader waarbinnen de taxatie plaatsvindt, zodat hierover geen verwarring kan ontstaan.

Meer weten?! Neem dan contact op met Hans Marskamp.