Planvorming

Tekenen van herstel woningmarkt kunnen leiden tot toenemende bouwinitiatieven

08 jul 2014

Toenemende bouwinitiatieven leiden doorgaans tot meer planologische wijzigingen, welke een risico op planschade met zich kunnen brengen.

Meer verkochte woningen, meer vertrouwen

In januari 2014 registreerde het Kadaster 42,3% meer verkochte woningen ten opzichte van januari 2013. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster blijkt voorts dat bestaande koopwoningen in april 2014 een fractie (0,1%) duurder waren dan in april 2013, hetgeen de eerste prijsstijging in vijf jaar tijd was.

Daarbij nam in de eerste vier maanden van dit jaar de vraag naar koopwoningen fors toe met 34% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Ook de Vereniging Eigen Huis constateert een toename van het woningmarktvertrouwen in de Eigen Huis Marktindicator. Deze is in mei 2014 voor de 17de maand op rij gestegen.

Meer bouwinitiatieven

De tekenen van herstel van de woningmarkt worden dus steeds duidelijker. Wat per saldo het resultaat zal zijn van de verschillende factoren die in de komende periode van invloed zijn op de ontwikkelingen op de huizenmarkt, is nog onzeker. Het kan nog lang duren voordat sprake is van echt herstel, maar tegelijkertijd kan het ook sneller gaan dan we op dit moment verwachten.

Het opkrabbelen van de economie, de betere betaalbaarheid van woningen en de historisch lage hypotheekrente maken het voor steeds meer mensen interessant een woning te kopen. Meer vraag naar woningen kan leiden tot meer bouwinitiatieven en de daarbij behorende verzoeken om  medewerking aan nieuwe planologische maatregelen.

Meer risicomanagement

De bouwaanvragen kunnen betrekking hebben op nieuwe (vaak nog kleinschalige) woningbouwprojecten óf op eerdere, vanwege de crisis bevroren, plannen die nieuw leven in worden geblazen. In beide gevallen is het raadzaam de veelal benodigde planologische wijzigingen te laten toetsen op het risico op planschade.

Voor eerdere bouwplannen heeft in het verleden mogelijk al een risicoanalyse planschade plaatsgevonden, maar door de veranderde woningmarkt en gewijzigde wet- en regelgeving en jurisprudentie kunnen de huidige risico’s heel anders zijn. De woningprijzen zijn immers niet gelijk aan die van een aantal jaren geleden en door verloop van tijd kan de ontwikkeling bijvoorbeeld voor meer eigenaren voorzienbaar zijn geworden.

Snel duidelijkheid


Met een risicoanalyse planschade heeft u snel inzichtelijk of een bouwplan planschaderisico’s met zich brengt en, zo ja, in welke mate. Verstandig is deze al in een vroeg stadium aan te vragen, zodat bij een hoog uitvallend risico het bouwplan nog relatief eenvoudig kan worden aangepast.

Meer weten?! Neem dan contact op met Yvonne de Looij.