Nadeelcompensatie

SAOZ organiseert in juni 2017 meerdere trainingen!

29 mrt 2017

Ieder jaar organiseert de SAOZ trainingen op het terrein van het bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht en 2017 is daarop natuurlijk geen uitzondering. In juni 2017 worden zowel op het terrein van planschade als op het terrein van nadeelcompensatie trainingen georganiseerd, met ook dit jaar weer als doelgroepen: medewerkers van bestuursorganen die in hun praktijk met planschade en/of nadeelcompensatie te maken krijgen, alsmede initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen en gemachtigden van procespartijen zoals advocaten en rechtsbijstandsverleners.

Data en locaties van de trainingen

In juni 2017 organiseert de SAOZ de volgende trainingen:

1.    Planschadetraining te Utrecht (15 juni) en Heerenveen (22 juni).

Tijdens deze trainingsdag komen de formeel-juridische aspecten en het inhoudelijke beoordelingskader van het planschadestelsel aan bod. Vanzelfsprekend wordt daarbij ruim aandacht besteed aan het concept van de schaderegeling zoals deze in de Omgevingswet zou moeten worden opgenomen.

2.    Een nadeelcompensatietraining te Rotterdam (15 juni).

Tijdens deze trainingsdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

·         De grondslagen van het stelsel, de wijze van rechtsbescherming, toetsing van de (bestuurs)rechter;
·         De beoordeling van het causale verband, zowel in algemene zin als in specifieke zin;
·         De verdeling van de bewijslast;
·         De wijze van schade berekenen;
·         De beoordeling van voorzienbaarheid en actieve risicoaanvaarding;
·         De toepassing van het normaal maatschappelijk risico (abnormale last en speciale last);
·         De rol en taken van een deskundige;
·         Korte beschouwing nadeelcompensatie en de Omgevingswet.

Belangstelling?

Wilt u meer weten over deze trainingen, neemt u dan contact op met Kees van der Lee (planschadetrainingen) en/of Peter van Bragt (nadeelcompensatietraining) van ons kantoor. U kunt zich ook via onze website aanmelden voor de trainingen. Graag tot ziens in juni!