Nadeelcompensatie

Raad van State stelt aangepaste drempel normaal maatschappelijk risico vast bij Wouwse Tol

20 jun 2014

Op 28 mei 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State haar einduitspraak gewezen inzake het hoger beroep nadeelcompensatie van wegrestaurant De Wouwse Tol.

In de tussenuitspraak van 5 december 2012 was de Afdeling tamelijk kritisch over de wijze waarop de Minister het verzoek om nadeelcompensatie van De Wouwse Tol had afgewezen. Met name de onverkorte (en niet gemotiveerde) toepassing van een drempel van 15% kon volgens de Afdeling niet zonder meer door de beugel. De Minister kreeg dan ook de gelegenheid om te sleutelen aan haar beslissing.

Uit de uitspraak van 28 mei 2014 blijkt dat de Minister haar huiswerk onvoldoende heeft gemaakt; de Minister bleek immers van mening te zijn dat, met een aangepaste motivering, een drempel van 15% in stand gelaten kon worden. Met de vrij pittige overweging dat de Minister een onjuiste uitvoering heeft gegeven aan de tussenuitspraak voorziet de Afdeling zelf in de zaak en stelt ter zake een drempel van 10% vast.

In onze uitgebreidere nieuwsbrief die binnen enkele weken verschijnt, gaan wij uitgebreider in op de diverse aspecten van deze uitspraak, alsmede op de samenhang met eerdere uitspraken inzake het normaal maatschappelijk risico en de gevolgen daarvan voor de rechtspraktijk.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met [email].