Planschade

Ook in 2017 budget voor advisering over Krimp- en transformatievraagstukken beschikbaar!

27 dec 2016

Evenals in voorgaande jaren heeft de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) voor 2017 budget beschikbaar gesteld ten behoeve van de “Juridische Expertpool Planschade” (JEP), waarvan gemeenten gebruik kunnen maken als zij advies nodig hebben over planschadevraagstukken in relatie tot krimp en transformatie. Komt uw gemeente daarvoor in aanmerking?

Twee verschillende “potjes”: JEP Bevolkingsdaling en JEP Transformatie

Het adviesbudget voor de JEP Bevolkingsdaling dient voor advisering over planschadevraagstukken die verband houden met “krimp”, zoals het wegbestemmen van overtollige bouwtitels voor woningbouw en het beëindigen van in het (verre) verleden gesloten samenwerkings- en/of exploitatieovereenkomsten met initiatiefnemers.

Gemeenten die zijn gelegen in de door het Rijk aangewezen “krimpgebieden”, maar ook gemeenten in de zogenaamde “anticipeerregio’s”, kunnen van de mogelijkheid tot ondersteuning gebruik maken.

kees-nieuwsbrief

Het adviesbudget voor de JEP Transformatie staat open voor alle gemeenten in Nederland die te maken hebben met planschadevraagstukken rondom de transformatie van overtollig bedrijfsmatig vastgoed (kantoren, retail) naar alternatieve bestemmingen.

Voorwaarden
De RVO stelt aan het ter beschikking stellen van budget een aantal randvoorwaarden, waarvan de belangrijkste zijn:

·         Afhankelijk van de advieskosten neemt RVO deze voor een bepaald bedrag tot zijn rekening; dan wel wordt een budget ter beschikking gesteld door middel van cofinanciering;

·         De resultaten van het onderzoek worden in geanonimeerde vorm ter beschikking gesteld aan het RVO, zodat alle gemeenten van de ervaringen kunnen “leren”.

Rol van de SAOZ

Namens de SAOZ zijn de heren mr. drs. C.M.L. (Kees) van der Lee KRMT en mr. J.G.E. Geleijns RT als deskundigen aan de JEP verbonden. Zij verzorgen namens de RVO de intake en formuleren samen met de gemeente de probleemstelling en adviesvraag.

Meer weten?! Neem dan contact op met Kees van der Lee. U kunt ook informatie over de JEP vinden op de webpagina:

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/stedenbeleid/juridische-expertpool-planschade