Grondexploitatie

Onderhandelen en taxeren taboe

18 dec 2012

Bij het taxeren van inbrengwaarden en uitgifteprijzen ten behoeve van exploitatieplannen worden extra eisen gesteld aan de onafhankelijkheid van de taxateur.

Nadere eisen gesteld aan taxateurs

De Afdeling bestuurrechtspraak Raad van State heeft, met betrekking tot de Grondexploitatiewet, nadere eisen gesteld aan de door gemeenten in te schakelen taxateurs. Uit de uitspraken ABRS 22 februari 2012, Stein, LJN: BV 6569 en ABRS 29 februari 2012, Gorinchem, LJN BV 7289, blijkt dat de deskundige niet van hetzelfde bureau afkomstig mag zijn als de deskundige die al namens de gemeente heeft onderhandeld om dezelfde gronden te verwerven.

Opletten bij opdrachtverlening

Dit betekent dat een gemeente niet zomaar een taxatieopdracht kan verlenen aan een gespecialiseerd bureau. Er waren al de gebruikelijke eisen zoals deskundig, onafhankelijk en beschikken over kennis van de Onteigeningswet.

Als extra eis zal de gemeente nu ook moeten nagaan of de taxateur betrokken is geweest bij onderhandelingen over de aankoop van de gronden. De uitspraken spreken over een deskundige die al namens de gemeente heeft onderhandeld. Niet alleen gemeenten verwerven gronden binnen een exploitatiegebied.

Ook andere initiatiefnemers en particulieren hebben vaak aanzienlijke grondposities ingenomen. Wij zijn daarom van mening dat verder gekeken moet worden dan enkel het onderhandelen namens de gemeente.

Van te voren controleren

De opdrachtgever zal dus van te voren moeten controleren of aan de basiseisen wordt voldaan: een schriftelijke, gemotiveerde taxatie van een externe onafhankelijke en gecertificeerde taxateur. Vervolgens is het raadzaam om na te gaan of de taxateur al heeft onderhandeld over de aankoop van de gronden binnen het exploitatiegebied. Wij kunnen per exploitatiegebied schriftelijk garanderen dat wij niet zijn betrokken bij grondaankopen namens de gemeente en dat wij ook niet hebben onderhandeld namens marktpartijen.

Minder risico

Als u als opdrachtgever rekening houdt met alle eisen dan neemt de kans op protesten bij het vaststellen van het exploitatieplan af en zal de voortgang ook bij eventuele procedures vlotter kunnen verlopen.

Meer weten?! Neem contact op met Johan Geleijns.