Algemeen

Maatregelen SAOZ in verband met het Coronavirus

18 mrt 2020

Het zijn bijzondere en historische tijden. De maatregelen in verband met het bestrijden van de Coronacrisis hebben een grote impact op de samenleving. Toch is het van belang dat de dagelijkse werkzaamheden zo onverstoord mogelijk doorgaan.

Zo ook bij SAOZ.

De adviseurs en medewerkers van SAOZ zetten hun werkzaamheden, grotendeels vanaf hun thuiswerkplek, zoals gebruikelijk voort. Onze voorzieningen zijn daarop afgestemd. Wij zijn en blijven, zoals u gewend bent van ons, dan ook per email en/of telefoon gewoon bereikbaar.

Wel hebben wij de volgende aanpassingen doorgevoerd in onze werkwijze, in het bijzonder ten aanzien van het voorkomen van externe persoonlijke contacten.

Allereerst zijn, zoals bij veel organisaties, vooralsnog alle externe afspraken, zoals planschadeopnames op locatie, hoorzittingen en externe vergaderingen tot en met 6 april 2020 geannuleerd. De betrokken partijen zijn hierover geïnformeerd.

Na 6 april 2020 (of na het beëindigen van de huidige door de overheid genomen maatregelen) nemen onze adviseurs nader contact op met partijen voor het vervolg van de behandeling van de betrokken dossiers. In de tussentijd worden zoveel als mogelijk voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd.

In bijzondere en spoedeisende gevallen, zoals bij de beoordeling van inkomensschadedossiers, kunnen, in overleg met partijen, nadere afspraken worden gemaakt voor onderzoek op afstand, bijvoorbeeld door middel van het telefonisch horen van partijen. Hiertoe kan contact op worden genomen met de adviseur in kwestie.

Voor taxatieopdrachten en/of risicoanalyses, waarvoor geen dringend persoonlijk contact noodzakelijk is, zal de adviseur in kwestie via de gebruikelijke (digitale) middelen het dossier beoordelen en waar mogelijk/noodzakelijk het plangebied vanaf de openbare weg opnemen. Uiteraard wordt hierbij persoonlijk contact, overeenkomstig de richtlijnen van de overheid, vermeden.

Deze aanpassingen aan onze werkwijze zijn erop gericht om te voldoen aan de beheersingsmaatregelen die door de overheid zijn opgelegd en tegelijkertijd om onze adviespraktijk zo efficiënt en effectief als mogelijk voort te zetten. Dit om te voorkomen dat het tempo en de doorlooptijd van onze adviesdossiers te veel vertraging zullen oplopen.

Wij vragen uw begrip voor deze aanpassingen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de adviseur in uw dossier.