Planschade

Invoering Omgevingswet uitgesteld: wat nu?

27 sep 2017

In een interview met het blad Binnenlands Bestuur heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aangekondigd dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld wegens “de benodigde complexe juridische aanpassingen”. Wat betekent dat voor de planschadepraktijk?

Uitstel is geen afstel, maar…

Tot nog niet zo lang geleden werden medewerkers van bestuursorganen nog overspoeld met uitnodigingen voor allerlei cursussen en trainingen ter voorbereiding van de komst van de Omgevingswet, het daarin opgenomen schadevergoedingsstelsel incluis. Ook in de vakbladen is aandacht aan de schaderegeling van de Omgevingswet besteed.

Naar nu blijkt, gaat het echter langer duren voordat de nieuwe schaderegeling van kracht wordt. Hoeveel langer het gaat duren is onbekend, maar de “geruchtenmachine” draait op volle toeren en hier en daar wordt zelfs “medio 2021” als verwachting uitgesproken. Ook blijkt uit de eerste concept wetteksten en toelichting dat voorzien wordt in een ruime periode van overgangsrecht wat betreft het planschadestelsel.

Voorbereiding op het nieuwe stelsel temporiseren?

Door het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het ruime overgangsrecht zou de verleiding groot kunnen zijn om de schaderegeling van de Omgevingswet maar even te laten voor wat het is. Begrijpelijk, maar wellicht niet verstandig. De wijzigingen in het planschaderecht zijn te groot om daar kort van tevoren nog “even in te duiken”. Om deze reden besteedt de SAOZ tijdens de komende reeks van regiobijeenkomsten in november 2017 ruim aandacht aan zowel het bestaande planschaderecht (waar we het dus nog een behoorlijke poos mee moeten doen) als het nieuwe schadevergoedingsrecht.

Uitnodiging gehad? Meld u aan!

Het bijwonen van een van onze (kosteloze!) regiobijeenkomsten is de perfecte manier om zowel “bij te blijven” in het huidige planschaderecht als om u alvast voor te bereiden op het nieuwe planschaderecht. Wij zien de aanmeldingen van de door ons uitgenodigde relaties graag tegemoet…

Meer weten?! Neem dan contact op met Kees van der Lee.