Grondexploitatie

WAT TE DOEN MET EEN WEL HEEL POSITIEVE RISICOANALYSE?

11 dec 2013

Wat kunt u doen als u twijfelt over de risicoanalyse van initiatiefnemer en hoe is dat in de toekomst te voorkomen?

Ruimtelijke onderbouwingen en risicoanalyses
Uit gesprekken met opdrachtgevers blijkt dat gemeenten regelmatig worden geconfronteerd met initiatiefnemers die zowel de nieuwe planologie, ruimtelijke onderbouwing en risicoanalyse planschade door hetzelfde stedenbouwkundig adviesbureau laten verzorgen.

Een spanningsveld
Ook als de gemeente een verhaalovereenkomst heeft gesloten met de initiatiefnemer, dient zij een mening te hebben over de risicoanalyse planschade. Een overeenkomst over het verhalen van de planschade staat namelijk niet garant voor betaling door de initiatiefnemer. De risicoanalyse speelt een rol bij de economische uitvoerbaarheid (welke niet zonder meer afdoende is gewaarborgd door een overeenkomst) en de “goede ruimtelijke ordening”. Het beoordelen van een dergelijke risicoanalyse is niet eenvoudig.

Er bestaat namelijk een duidelijk spanningsveld tussen het doel van een ruimtelijke onderbouwing en het doel van een risicoanalyse. Een ruimtelijke onderbouwing zal moeten aantonen dat het plan door kan gaan. Men kan per definitie geen onafhankelijke risicoanalyse uitbrengen als men het mogelijk schadeveroorzakende plan heeft opgesteld.

Criteria opstellen
Als gemeente kunt u wel degelijk een einde maken aan deze onzekerheid. Als u twijfelt over een al uitgebrachte risicoanalyse van een stedenbouwkundig bureau, een lokaal gevestigde makelaar en/of een onbekend nieuw bureau dan kan een second opinion van een gespecialiseerd bureau uitkomst bieden. Er is nog meer grip mogelijk:

• U kunt de risicoanalyse laten verzorgen door de initiatiefnemer waarbij u hem de keuze geeft uit enkele erkende bureaus;
• U geeft zelf opdracht (de rekening kan vaak worden doorgeschoven naar initiatiefnemer) en kiest een gespecialiseerd onafhankelijk bureau zonden lokale financiële belangen.

Besluitvorming met minder risico
Door het opstellen van criteria waar een risicoanalyse aan dient te voldoen kunt u de kwaliteit van een dergelijk advies beïnvloeden. Dit geeft rust bij de besluitvorming en verkleint de financiële risico’s van de gemeente.

Meer weten?! Neem dan contact op met Johan Geleijns.