Planvorming

De beslisboom risicomanagement zorgt voor het juiste advies

17 dec 2014

Voor het nemen van een goed besluit is het van belang op het juiste moment het juiste advies te hebben. De beslisboom risicomanagement is hierbij een handig hulpmiddel.

Toenemend aantal bouwinitiatieven

In onze vorige nieuwsbrieven spraken wij al over de opwaartse lijn in de woning- en hypotheekmarkt en dat dit binnen afzienbare tijd kan leiden tot meer bouwinitiatieven en meer behoefte aan nieuwe planologische maatregelen. Meer bouwinitiatieven kunnen voorts leiden tot een grotere behoefte aan veranderingen van de openbare ruimte en infrastructuur. Gevolg hiervan is dat meer onderzoek dient te worden verricht naar eventuele planschaderisico’s en/of schade die voor vergoeding in aanmerking komt op basis van het stelsel van nadeelcompensatie.

Diverse fasen voordat ontwikkeling start

Voordat daadwerkelijk met de uitvoering van de nieuwe ontwikkeling wordt gestart, worden diverse fasen doorlopen en zijn specifieke bijbehorende adviesproducten nodig voor het nemen van de volgende stap. Het is hierbij van belang op het juiste moment het juiste soort advies te hebben. Een compleet uitgewerkte risicoanalyse planschade kan immers zonde zijn van de tijd als de ontwikkeling nog in een heel pril stadium verkeert en nog op allerlei manieren kan wijzigen, en een globale risicotoets planschade kort voor de vergunningverlening kan onvoldoende zijn voor de begroting.

Ook het soort ontwikkeling is van belang. Indien sprake is van een wijziging van het bestemmingsplan kan een onderzoek naar de planschaderisico’s voldoende zijn. Indien (ook) sprake is van de aanleg van nieuwe en/of het onderhoud van bestaande wegen en daardoor een verminderde bereikbaarheid van ondernemers, kan een risicoanalyse nadeelcompensatie zinvol zijn.

Beslisboom risicomanagement

Om de keuze voor een risicomanagement adviesproduct te vereenvoudigen hebben wij de “beslisboom risicomanagement” opgesteld, waarin u eenvoudig kunt nagaan welk soort advies geschikt is voor de fase waarin u zich bevindt. Ook is daarin aangegeven welke voordelen het betreffende advies biedt.

Sneller het juiste advies opvragen

De “beslisboom risicomanagement” is derhalve een handig hulpmiddel om sneller het juiste advies op te vragen, dat wij graag aan onze opdrachtgevers ter beschikking stellen.

Een beslisboom aanvragen of meer weten?! Neem dan contact op met Yvonne de Looij.