Grondexploitatie

Advies bij leegstaande kantoorruimte

08 jul 2014

Er bestaat een mogelijkheid om subsidie te krijgen met betrekking tot advies over leegstaande kantoren.

Stand van zaken met betrekking tot leegstaande kantoren

In de media kunnen we wekelijks artikelen lezen over de aanpak van leegstaande kantoren. De toon van de artikelen is heel wisselend. Het varieert van positieve verhalen dat er in Amsterdam gedurende de afgelopen drie jaar 340.000 m2 kantoorruimte is getransformeerd, tot berichten van de Rijksbouwmeester die onlangs de noodklok luidde om de leegstand.

Gevolgen voor beleid en het verlenen van medewerking

In de praktijk betekent dit dat gemeenten beleid ontwikkelen voor het eigen vastgoed en haar eigen ruimtebehoefte. Daarnaast wordt men vanuit de markt geconfronteerd met allerlei vragen, ideeën en verzoeken om medewerking.

Ondersteuning door experts

Zowel voor intern beleid als extern gebruik heeft u behoefte aan de feiten. Met betrouwbare input wordt de problematiek een stuk duidelijker. Is er een alternatief voor sloop, zijn de alternatieve ideeën financieel gezond, zijn er gevolgen voor de omgeving?

In het convenant “aanpak leegstand kantoren” is opgenomen dat het Rijk de diensten aanbied van de Juridische Expertpool Planschade (JEP), om te adviseren bij het onttrekken van kantoorbestemmingen of het schrappen van plancapaciteit. De expert wordt door Agentschap NL ingeschakeld om gemeenten en provincies te ondersteunen om planschadeclaims te voorkomen en/of te beperken. Hoe werkt de JEP? De route bestaat uit de volgende stappen:

  • Gemeenten en provincies hebben behoefte aan advies op maat;
  • Zij nemen contact op met Agentschap NL;
  • Agentschap NL legt de aanvraag voor aan de JEP;
  • De geschikte expert wordt aan de zaak gekoppeld (Johan Geleijns en Kees van der Lee van SAOZ zijn benoemd als juridisch expert);
  • In het kader van de samenwerkingsafspraak vergoedt het Agentschap NL een deel van de advieskosten.

Maatwerk

Via de JEP-route kan u samen met andere gemeenten en provincies de problematiek aanpakken en hoeft u het wiel niet opnieuw uit te vinden. U krijgt advies op maat  tegen een lager tarief.

Meer weten?! Neem dan contact op met Johan Geleijns.