Planschade
Planschade
SAOZ voor gemeentes
SAOZ voor gemeentes
SAOZ voor rijksoverheden
SAOZ voor rijksoverheden
Nadeelcompensatie
Nadeelcompensatie
Risicoanalyses
Risicoanalyses

Welkom bij SAOZ

In een landschap dat steeds dichter bebouwd is, leiden nieuwe projectontwikkelingen bijna altijd tot schade voor belanghebbenden.

In deze complexe processen willen wij helderheid verschaffen door planologische schade in economische waarde te vertalen op basis van objectieve, juridische criteria. Onafhankelijkheid en expertise zijn daarbij cruciaal, aangezien er vele toetsmomenten in planologische procedures zitten.

U kunt bij ons terecht voor advisering  over planschade, nadeelcompensatie, taxaties bij planologische wijzigingen, onteigeningsvergoeding en risicoanalyses. We werken voor gemeentes, andere overheden en marktpartijen. Al onze 25 adviseurs kennen de praktijk én de markt. We weten dus waarover we praten.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.
SAOZ speciaal voor...
gemeentes

Gemeentes

SAOZ werkt voor het merendeel van de gemeentes in Nederland. Dat betekent dat wij volledig op de hoogte zijn van wat er speelt bij lokale overheden.
provincies

Provincies

Voor claims als gevolg van planologische ontwikkelingen op basis van provinciale verordeningen en door bestuursbesluiten en feitelijk handelen.
overheid

Rijksoverheden

Wilt u weten wat SAOZ voor u als rijksoverheidsinstantie kan betekenen, kijk dan welke diensten we u kunnen bieden.
projectontwikkelaar

Projectontwikkelaars

Met een klanttevredenheid van een 7,5 en onze jarenlange ervaring zijn wij als expert de logische adviseur van projectontwikkelaars
waterschappen

Waterschappen

Bezig met onderhoud van water- infrastructuur en ontstaat daarbij mogelijk schade door bestuursbesluiten of feitelijk handelen, dan helpt SAOZ u graag.
woningcorporaties

Overige organisaties

Behoort u niet tot een van de genoemde organisaties maar heeft u wel te maken met schade, dan bent ook u aan het goede adres bij ons.