Het beste advies, voor iedereen

Waardering directe planschade

Bij directe planschade is het vaststellen dat sprake is van een planologisch nadeliger situatie vaak niet het grootste punt. Vervolgens moet aan de hand van een taxatie de omvang van het eventuele nadeel vastgesteld worden. Dit... lees verder >>

laatste nieuws en blogs >>

Welkom bij SAOZ

SAOZ is er voor iedereen die te maken krijgt met geplande veranderingen in de leefomgeving.

We zijn er voor de plannenmakers, van gemeente tot provincie, van Rijk tot waterschap. Wij helpen ze kiezen, leggen met taxaties een solide financieel-juridisch fundament onder hun plannen en we adviseren ze tijdens het hele traject bij planschade en nadeelcompensatie.

Voor de bouwers, de ontwikkelaars, de initiatiefnemers, de pioniers van Nederland; met taxaties, onafhankelijk advies, claimafhandeling en het oplossen van potentiële geschillen.

Voor rechtsbijstandsverzekeraars en ondernemers; met onafhankelijk advies. Daar houdt echter onze dienstverlening op: wij dienen geen planschadeclaim in.

SAOZ biedt het beste advies, voor iedereen. In elke fase van de ontwikkeling.

Hoe we werken

In principe kan iedereen bij ons terecht als het gaat om onafhankelijk advies over omgevingsrecht.

Iedereen, omdat wij vinden dat je een goed advies aan alle partijen moet kunnen uitleggen, een zaak van alle kanten moet belichten en de belangen op waarde moet schatten. Pas dan kom je tot een evenwichtige en juiste beoordeling. De Raad van State herkent én waardeert onze zuivere blik. We hebben daar niet voor niets al decennia het hoogste slagingspercentage in ons vakgebied.

En in principe, omdat we natuurlijk een paar strenge spelregels hebben opgesteld. Als eerste stellen we altijd de vraag: zijn we vrij om te adviseren? Met andere woorden: adviseren we momenteel een andere belanghebbende in deze zaak? Of hebben we in het verleden een partij gediend en zou dat nu nog van invloed kunnen zijn op ons beoordelingsvermogen? Objectiviteit blijft altijd ons anker.