Het beste advies, voor iedereen

Huiseigenaren opgelet: dit moet u weten over de Omgevingswet

Het lijkt nu misschien nog een ver van uw bed show, maar de Omgevingsgwet gaat een grotere impact hebben dan u denkt. Met name als er ontwikkelingen in de omgeving van uw huis plaatsvinden, die voor... lees verder >>

laatste nieuws en blogs >>

Welkom bij SAOZ

SAOZ is er voor iedereen die te maken krijgt met geplande veranderingen in de leefomgeving.

We zijn er voor de plannenmakers, van gemeente tot provincie, van Rijk tot waterschap. Wij helpen ze kiezen en leggen met taxaties een solide financieel-juridisch fundament onder hun plannen. En we adviseren ze tijdens het hele traject bij planschade en nadeelcompensatie.

Voor de bouwers, de ontwikkelaars, de initiatiefnemers, de pioniers van Nederland. Met taxaties, onafhankelijk advies, claimafhandeling en het oplossen van potentiele geschillen.

Voor huiseigenaren en ondernemers. Met onafhankelijk advies bij schadeclaims, planschade en nadeelcompensatie.

SAOZ biedt het beste advies, voor iedereen. In elke fase van de ontwikkeling.

Hoe we werken

In principe kan iedereen bij ons terecht als het gaat om onafhankelijk advies over omgevingsrecht.

Iedereen, omdat wij vinden dat je een goed advies aan alle partijen moet kunnen uitleggen. Een zaak van alle kanten moet belichten. En de belangen op waarde moet schatten. Pas dan kom je tot een evenwichtige en juiste beoordeling. De Raad van State herkent én waardeert onze zuivere blik. We hebben daar niet voor niets al decennia het hoogste slagingspercentage in ons vakgebied.

En in principe, omdat we natuurlijk een paar strenge spelregels hebben opgesteld. Als eerste stellen we altijd de vraag: zijn we vrij om te adviseren? Met andere woorden: adviseren we momenteel een andere belanghebbende in deze zaak? Of hebben we in het verleden een partij gediend en zou dat nu nog van invloed kunnen zijn op ons beoordelingsvermogen? Want objectiviteit blijft altijd ons anker.